rhwng sawl cyflwr: defnyddio celf i grisialu synnwyr o’r hunan 

 

Karen Heald a Susan Liggett


6 Medi – 15 Tachwedd 2013


Agoriad Arddangosfa: 6 Medi, 5-7pm

 

Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.


Mae’n bleser gan Oriel Sycharth gyhoeddi arddangosfa o baentiadau, lluniau llonydd ffilm a delwedd symudol gan yr artistiaid cyfoes Karen Heald a Susan Liggett. 


Mae rhwng sawl cyflwr yn archwiliad arloesol o’r effaith y mae celfyddyd yn ei chael ar y ffordd y mae pobl yn mynegi eu hunain ac ymateb i’w hamgylchedd tra’n derbyn triniaeth ar gyfer problemau iechyd meddwl. 


Mae’r gweithiau celf a arddangosir yn ganlyniad astudiaeth ar y cyd rhwng artistiaid proffesiynol, ymchwilwyr clinigol a phobl sy’n dioddef o iselder i archwilio effeithiau profiadol triniaeth wrth-iselder. 


Mae’r arddangosfa hefyd yn cyfuno gweithiau celf unigol a chydweithrediadol yr artistiaid, gan archwilio eu perthynas o fod rhwng sawl cyflwr, gan amcanu i grisialu synnwyr o’r hunan a berwyd gan ymrwymiad hir â’r broses greadigol. 


I Karen, mae rhwng sawl cyflwr yn tarddu o’u ffilmiau breuddwyd sy’n creu amgylcheddau amwys, ble mae’r gynulleidfa yn ansicr a yw rhywun yn cysgu, yn effro, neu hyd yn oed rhwng sawl cyflwr. Gan ddefnyddio gwaith fideo, mae ymchwil Karen yn dynodi bod rhwng sawl ac mae’r ‘ffilmiau breuddwyd’ dilynol yn cynrychioli gofodau byrhoedlog a throsiannol y meddwl: y dychmygol, cyflyrau rhwng cwsg ac effro, synfyfyrdod, yr anwybodol a haenau o ymwybyddiaeth, fel un y person creadigol neu’r isel ei ysbryd a seicotig sy’n teithio trwy sawl cylchfa amser yr un pryd. Cyflëir y gofodau trosiannol hyn trwy naratifau fideo aflinol barddonol ac arluniol. 


Mae Susan yn cysylltu bod rhwng sawl cyflwr â’i chysyniad o soniaredd seicolegol a distylliad profiad dros amser. Mae’n dechrau ystyried bod rhwng sawl cyflwr yn ystod y seibiannau wrth beintio, ym mhetrusiad parciau’r brwsh a dibynadwyedd ei chof. Nid yn unig y mae ei hatgofion yn dwyn digwyddiadau i gof, maent hefyd yn preswylio rhwng y gorffennol a’r presennol mewn gofod tameidiol sy’n debyg i ofodau breuddwyd Heald. Maent yn delio gyda synnwyr o lawenydd a cholled, a’r emosiynau yr ydym yn eu cael tra’n teithio yn y gorffennol wrth edrych trwy ffotograffau teuluol.   


Mae Karen Heald yn artist, gwneuthurwr ffilmiau ac ymchwilydd academaidd. Mae i gwaith celf wedi esblygu yn sgil gweithio’n benodol ar safle ac ar breswylfeydd rhyngwladol.   


Mae Susan Liggett yn artist ac yn Uwch Ddarlithydd mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr. Yn beintwraig weithredol ers y 1980au hwyr, mae ganddi ddiddordeb penodol mewn defnyddiau peintio olew traddodiadol.


Mae arddangosfeydd diweddar ar y cyd yn cynnwys: Videoformes, Trinity Church, Salford (2012); The Vending Machine, Serra dei Giardini a’r Contemporary Art Galleria Perela, Fenis (2011); Delweddu’r Anweledig, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam (2010).  

 

Mae rhwng dau gyflwr yn ffurfio rhan o ITA13, y bumed gynhadledd ryngwladol ddwyflynyddol ar Dechnolegau a Chymwysiadau’r Rhyngrwyd, a gynhelir ym Mhrifysgol Glyndŵr rhwng 10 – 13 Medi 2013. Mae’r artistiaid wedi cyflwyno papur sy’n archwilio’r modd y mae artistiaid cyfoes yn cydweithredu a’r modd y mae technolegau newydd wedi newid y berthynas rhwng cyfryngau traddodiadol a newydd mewn ffordd sydd wedi arwain at gyfleoedd cydweithrediadol arloesol gyda gwyddonwyr, gan gyfeirio at yr arddangosfa gelf yma fel enghraifft. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.in-between-ness.co.uk'Paper Interior' llun llonydd o osodiad fideo, Karen Heald a Susan  Liggett (2013)
 
'The Yellow Cardigan' olew ar fwrdd, 37.5 x 55 cm, Susan Liggett (2013)
 
'Poesy' llun llonydd o osodiad fideo, Daisy Farris a Karen Heald (2012)