Tyger Bright

Rhan Un: 6 Gorffennaf 28 Awst 2015
Rhan Dau: 18 Medi - 6 Hydref 2015

 

Daw teitl yr arddangosfa yma o gerdd William Blake o 1794. Y disgrifiad enwocaf o The Tyger yw ei fod yn burning bright in the forests of the night. Mae Blake yn pendroni ynghylch creawdwr y teigr gyda synnwyr o ryfeddod a pharchedig ofn fod y fath greadur yn bodoli. 

 
Mae’r trosiad yn un defnyddiol i ni – cath fawr, oren llachar gyda streipiau tywyll, yn bwerus ond tawel – yn gweld, clywed a sylwi ar bopeth, ond yn anhygoel nid yw’r rheiny y mae’n eu gwylio yn ei weld, ei glywed nac yn sylwi arno ef: honiad hynod annhebygol. Dylai rheibiwr mawr, pwerus, orenliw fod yn eithaf hawdd ei weld, ac mewn gardd swolegol, parc saffari neu le agored arall, fe fyddai; ond yn ei gynefin naturiol, yn wyrthiol mae’n diflannu, rhywle rhwng dau arall, rhywle mewn cysgod a goleuni – yn anodd dod o hyd iddo. Felly hefyd y 'rhai creadigol' yn ein plith.  
 
Chwedl y diweddar Robert Hughes, mae’n rhyfeddol gymaint o ungiolion ceidwadol sy’n gyfrifol am yr avant garde mewn celfyddyd. Mae pobl gyffredin iawn wedi profi y gallant wneud pethau hynod, tra bod rhai personoliaethau eithaf anghyffredin wedi methu gadael eu hargraff arnom. Ymddengys i mi felly fod y trosiad yn un addas: Mae pobl gyffredin, o ddydd i ddydd, yn ymdoddi i’r byd o’u cwmpas, ond denwch nhw allan i fan agored gan eu hannog i ddatgelu eu hunain anghyffredin, ac mae’n bosibl y byddant hwythau’n llosgi’n llachar, fel Teigr Blake.   

 

Nid yw’r arddangosfa hon yn ymwneud â dyluniadau neu weithiau celf addurniadol. Mae’n rhoi cip yn hytrach ar y prosesau o greu dyluniadau a gweithiau celf. Dyma’r hyn sy’n mynd â bryd ein myfyrwyr celf a dylunio ôl-raddedig ar hyn o bryd. Bydd ein hail arddangosfa ym mis Medi yn datgelu’r canlyniadau.   

 

Bydd yr arddangosfa yma yn cynnwys gwaith gan y myfyrwyr gradd meistr a addysgir yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr mewn ystod o bynciau gan gynnwys celfyddydau cymwysedig, celfyddyd gain, animeiddio, darlunio, cyfryngau lens a dylunio graffeg.  


The Tyger

gan William Blake (1794)

 

Tyger Tyger, burning bright,

In the forests of the night;

What immortal hand or eye,

Could frame thy fearful symmetry?

 

In what distant deeps or skies.

Burnt the fire of thine eyes?

On what wings dare he aspire?

What the hand, dare seize the fire?

 

And what shoulder, & what art,

Could twist the sinews of thy heart?

And when thy heart began to beat,

What dread hand? & what dread feet?

 

What the hammer? what the chain,

In what furnace was thy brain?

What the anvil? what dread grasp,

Dare its deadly terrors clasp!

 

When the stars threw down their spears

And water'd heaven with their tears:

Did he smile his work to see?

Did he who made the Lamb make thee?

 

Tyger Tyger burning bright,

In the forests of the night:

What immortal hand or eye,

Dare frame thy fearful symmetry?

Tyger Bright