Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun, Celfyddyd


10 Hydref – 16 Rhagfyr 2016

 

Arddangosfa sy’n edrych ar ymatebion i deithio yng Ngogledd Cymru dros 250 mlynedd


“Rwy’n erfyn am gael fy ystyried, nid fel Topograffydd, ond fel teithiwr chwilfrydig sy’n barod i gasglu popeth y dylsai teithiwr ei wneud ar ei siwrnai; fi yw’r cyntaf a geisiodd  deithio adref, ac felly dymunaf yn daer am gywirdeb.”

 

Thomas Pennant, Mai 1773

 

Bydd yr Oriel yn cynnal arddangosfa mewn ymateb i weithiau ysgrifenedig yr awdur teithio lleol Thomas Pennant a’i gydoeswyr ac fe fydd yna sgyrsiau, digwyddiadau a theithiau cerdded cysylltiedig tra bydd yr arddangosfa yn rhedeg. Bydd y gweithiau yn cynnwys paentiadau Fictorianaidd o’r cyfnod, trawsgrifiadau o weithiau ysgrifenedig Pennant, a gwaith celf cyfredol a gynhyrchwyd yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa ac mewn ymateb i’r teithiau cerdded a’r tirlun. 

 

Mae’r prosiect ymchwil Teithwyr Chwilfrydig, a arianwyd am bedair blynedd gan yr AHRC a’i lansio ym Medi 2014, yn cael ei redeg ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru (CAWCS) a Phrifysgol Glasgow. Bydd yn edrych ar hanesion y cyfnod Rhamantaidd o deithiau i Gymru a’r Alban, gan ganolbwyntio ar weithiau ysgrifenedig y naturiaethwyr a’r hynafiaethwyr o Sir y Fflint, Thomas Pennant (1726-1798), a gyhoeddodd Deithiau o’r ddwy wlad ac a wnaeth gymaint i ennyn diddordeb cyhoeddus yn ‘ymylon’ Prydain.

 

Y nod yw agor ffenestr ar hanesion byw a difyr lliaws o ‘deithwyr chwilfrydig’ a deithiodd i Ynysoedd Prydain i chwilio am y cyntefig, y pictiwrésg a’r aruchel – gan ddod o hyd yn aml i’r estron, a’r annifyrrol, yn rhyfeddol o agos at adref.
Bydd gwefan y Teithwyr Chwilfrydig yn datblygu wrth i’r prosiect fynd rhagddo fel porthol i’r prosiect yn ei gyfanrwydd, gan gysylltu ag ystod eang o destunau, cronfeydd data, llyfryddiaethau, deunydd addysgol ar gyfer ysgolion, lluniau, pod-gastiau ac adnoddau eraill.

 

www.curioustravellers.ac.uk

A Tour in Wales by Thomas Pennant Volume 1
 
A Tour in Wales by Thomas Pennant Volume 2