Setsuko Hara

 

22 Ionawr – 15 Mawrth 2013

 

Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.

 

Mae Setsuko Hara yn arddangosfa a enwyd ar ôl yr actores Japaneaidd sy’n fwyaf adnabyddus am ei rhan yn Tokyo Story Yasujiro Ozu, a roddodd y gorau i actio yn 1963 ac sydd ers hynny wedi byw fel meudwy yn ninas Kamakura. Mae’r arddangosfa yn dod â gwaith artistiaid o’r DU, Norwy, yr Eidal, Tsieina a Japan at ei gilydd fel casgliad o feddyliau am y cymeriad yma a dirgelwch ei hymgiliad o fywyd cyhoeddus bron i 50 mlynedd yn ôl.

 

Cynhyrchwyd llyfr gan Richard Bevan a Tamsin Clark a gyhoeddwyd gan The Block i gyd-fynd â’r arddangosfa. Gellir ei brynu yn Siop Lyfrau’r Campws, y Siop Gelf yn Stryt y Rhaglaw, ac yn Oriel Wrecsam am £8.00 neu ar-lein trwy glicio yma. SH1 SH2  

 

Tom Benson

Rachel Bevan

Brendan Burns

Tamsin Clark

Lucy Clout

Chris Grygiel

Mike Marshall

Gabriele Porta

Hiromi Kawasaki

Pernille Leggat Ramfelt

Anthony Shapland

Rebecca Spooner

Aishan Yu

 

Cydgasglwyd gan Richard Bevan

 

Lucy Clout. Ganed yn Leeds yn 1980. Mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain. Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys Limoncello Llundain, Transmission Glasgow, IPS, Bournville a chafodd ei gwaith ei gynnwys yn y LUX/ICA 2012 Biennial.

 

www.limoncellogallery.co.uk/artists/lucy-clout.html

 

Richard Bevan. Ganed ym Maesteg yn 1980. Astudiodd Gelfyddyd Gain yn UWIC, Caerdydd ac yn y Slade, Llundain. Mae ei arddangosfeydd diwedd yn cynnwys: Forth & Back, Florence Loewy / Furnished Space, Paris; Brittle Crazie Glasse, Islington Mill, Manceinion; Young British Art II, dienstgebäude, Zürich; The Difference Between The Name Of Something And What It Does, Cell Project Space, Llundain.

 

www.missingshow.com

 

Rachel Bevan. Ganed ym Maesteg yn 1983. Astudiodd Gelfyddyd Gain yn Sefydliad Technoleg Celf a Dylunio Morgannwg ac ym Mhrifysgol Kingston. Mae ei harddangosfeydd yn cynnwys Super 8 Show, G39, Caerdydd a Then+Then Shoreditch Town Hall, Llundain. Ers rhai blynyddoedd bellach mae wedi bod yn Gydlynydd Gweithgareddau gyda’r elusen Every Link Counts ym Maesteg, yn darparu prosiectau celf a’r cyfryngau i oedolion ifanc gydag anableddau dysgu. 

 

Aishan Yu. Ganed yn Chongqing yn 1981 ac yn byw yn Llundain, y DU. Enillodd BA mewn Peintio Olew o Sefydliad Celfyddydau Cain Sichuan, Chongqing (2004), a’i MFA mewn Peintio Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade, Llundain (2008). Yn 2009 enillodd Wobr Artist Newydd Ffederasiwn Artistiaid Prydain yn Arddangosfa Gwobr Threadneedle. Yn 2008, cafodd ei chomisiynu gan Eglwys Sant Andreas, Llundain i gynhyrchu eu Gorsafoedd y Groes. Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys Zardoz, MOT International, Llundain, Gwobr Arlunio Jerwood Drawing (teithiol) a The Summer Show, Academi Frenhinol y Celfyddydau, Llundain.

 

www.aishan.co.uk

 

Hiromi Kawasaki. Ganed yn Osaka, Japan. Mae’n gweithio yn bennaf gyda ffotograffiaeth yn ogystal â gwrthrychau ffotograffig i greu amser a gofod yn y gofod ei hun a hefyd yn y ddelwedd. Er mwyn archwilio potensial mewn ffotograffiaeth fel arwyneb a deunydd, mae’n edrych ar ffurf cynrychiolaeth mewn ffotograffiaeth trwy ychwanegu rhai prosesau fel haenu, torri, plygu ac arlunio. Astudiodd yng Ngholeg Celf a Dylunio Chelsea ac Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade. Sioe unigol ddiweddar tayu-tau yn oriel Cubic, ITEZA, Kyoto (2011). Mae’r arddangosfeydd grŵp dethol yn cynnwys 痕迹 / Trace yn Amgueddfa Sanhe, Hangzhou (2010), Twelve Constellations yn Vulpes Vulpes, Llundain (2010).

 

www.hiromikawasaki.com

 

Gabriele Porta. Ganed ym Monza yn 1981, mae’n byw ac yn gweithio ym Milan. Ar ôl graddio yn Academi Celfyddydau Cain Brera, enillodd ysgoloriaeth a symud i Lundain i astudio ar gyfer Gradd Meistr uwchraddedig yn Ysgol Gelf y Slade. Mae ei waith yn cynnwys cyfryngau amrywiol, fideo, ffotograffiaeth, arlunio a gwneud printiau. Trwy grogiannu a gosod delwedd, mae ei waith yn dueddol o rewi’r foment o dramwyo rhwng un cyflwr emosiynol mewnol a’r llall. Mae unigrwydd, unigedd ac ias-a-chyffro i gyd yn elfennau sy’n cyfrannu at gyfaredd delweddaeth Porta. Mae ei arddangosfeydd diweddar yn cynnwys: Turtle Salon, Galerie Arnaud Lefebvre, Paris a The Inner Emotion of Being Alive, Oriel Federica Schiavo, Rhufain, yr Eidal.

 

www.federicaschiavo.com/Artists/Gabriele-Porta

 

Mae Tamsin Clark yn rhedeg prosiectau achlysurol o’i chartref yn Camberwell (ac mewn llefydd eraill weithiau) o dan yr enw Furnished Space. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys Forth & Back, oedd ar ffurf cyfrol a gynhyrchwyd gyda’r Everyday Press, digwyddiad Rhaglen Atalnodi yn Oriel Limoncello, Llundain ac arddangosfa yn Florence Loewy, Paris; But Mr Architect! gyda Richard Healy; Garden Cinema gyda Pernille Legatt Ramfelt a chydweithrediad gyda The Block PVM-2130, llyfrgell o weithiau fideo a ddechreuwyd gan gyfeiriadur The Block ar gyfer monitor Sony Cube 21”. Yn ddiweddar, ysgrifennodd Tamsin Some Thresholds, testun ar gyfer Aishan Yu ac ar hyn o bryd y mae wrthi’n llunio cyfrol am Setsuko Hara gyda Richard Bevan a fydd yn cael ei gyhoeddi gan The Block.

 

www.tamsinclark.com

 

www.furnished-space.com

 

Mae Tom Benson yn byw ac yn gweithio yn Llundain. Mae ganddo BA mewn Celfyddyd Gain o Ysgol Gelf Central St Martins, Llundain (1987) ac MA mewn Peintio o Goleg Celf Brenhinol, Llundain (1989). Mae ei arddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys, Subject to Change, yn Hidde Van Seggelen, Llundain (2012), Gofod Cysyniadol, Shibukawa, Gofod Celf Noborimachi, Hiroshima (2010), Larry Becker Contemporary Art, Philadelphia (2009), a Sefydliad y Maes, Raketenstation, Insel Hombroich, Neuss (2008). Yn 2012, cyhoeddwyd pedwerydd llyfr artist Benson, In Black & White, gan y Bedford Press ac Offset Editions, Llundain.  Mae arddangosfeydd arfaethedig 2013 yn cynnwys, Provisional Information, Camberwell Space, Ionawr, Setsuko Hara, yn Oriel Sycharth, Wrecsam, Ionawr, a Schedule of Flawed Forms, Lion & Lamb, Llundain, Chwefror.

 

www.tombenson.net

 

Crëir gosodweithiau Rebecca Spooner trwy ddefnyddio 'is-dechnoleg’ megis ffotograffiaeth Polaroid a ffilm 16mm a Super 8 yn arbennig, a gyflwynir yn aml ochr yn ochr ag ystod o ddefnyddiau naturiol a gwrthrychau canfyddedig. Crisialir diddordeb yn y tirlun Cymreig yn arbennig mewn motiffau rheolaidd – ffiniau, mynyddoedd, dyffrynnoedd, rhaeadrau a bywyd gwyllt, a ddaw’n drosiadau o emosiynau a dyheadau dynol. Cwblhaodd Rebecca ei MA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd yn 2004. Ers hynny mae wedi arddangos ei gwaith yn Amgueddfa Casnewydd 2006 fel rhan o raglen breswyl Cywaith Cymru, Oriel Mostyn, Llandudno, Test Bed yn Oriel Davies, Y Drenewydd, Open Empty Spaces, Caerdydd a sioe unigol, The White Stag yn G39 Caerdydd 2008.

 

Ganed Brendan Stuart Burns yn 1963; ar hyn o bryd y mae’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Astudiodd Gelfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Caerdydd (1981 – 1985), gan wneud gradd uwchraddedig mewn peintio yn Ysgol Gelf y Slade, Coleg Prifysgol Llundain (1985 – 1987). Enillodd y Fedal Aur mewn Celfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 1993 ac 1998, ac Artist Cymreig y Flwyddyn yn 2000 a 2003.

 

www.brendanstuartburns.co.uk

 

Mae Mike Marshall yn byw ac yn gweithio yn Llundain. Mae ei brosiectau a’i arddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys cyfnod preswyl ac arddangosfeydd yn Artsway a Stour Valley Arts, No Love No Hate, Oriel Stanley Picker, The Intimacy of Distance, Ikon Gallery, Birmingham, a Here is Fine, Tate St Ives. Mae ei arddangosfeydd grŵp yn cynnwys The New Forest Pavilion ym 54ain Biennale di Venezia Everything is Going to be Alright, Amgueddfa Gelf Tallinn, Estonia, a Dimensions in British Contemporary Art, India, taith y Cyngor Prydeinig. Daeth teitl ail arddangosfa deirblynyddol celf Brydeinig gyfoes Tate Prydain o’i waith, Days Like These.

 

www.mikemarshall.co.uk

 

Pernille Leggat Ramfelt. Ganed yn Oslo, Norwy, ac yn byw yn Llundain. Enillodd MA mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade (2008) a BA mewn Celfyddyd Gain yn Central St. Martins (2001). Mae ei arddangosfeydd diweddar yn cynnwys Forth & Back, Limoncello, Llundain a Florence Loewy, Paris (2012) a Black Boards, Oriel Cubitt, Llundain a Koh i Noor, Canolfan Celfyddyd Gyfoes Den Frie, Copenhagen (y ddwy yn 2011). Mae PLR hefyd yn cynnal LIVING ROOM CINEMA, dangosiadau achlysurol o ffilmiau artistiaid. Cynhaliwyd dangosiadau diweddar yn Furnished Space, Llundain ac yn Oriel Milton Keynes.

 

http://p-o-c.no

 

Mae Chris Grygiel yn gweithio mewn llyfrgell yng ngogledd Lloegr, ble mae’n sganio hen lyfrau. Astudiodd ym Mhrifysgol Newcastle a’r Slade.  Weithiau mae’n ysgrifennu pethau neu’n chwarae o gwmpas gyda ffilmiau. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau darllen, pobi a seiclo.

 

Anthony Shapland. Ganed ym Mhontypridd, De Cymru yn 1971. Astudiodd Gelfyddyd Gain ym Mhrifysgol Solent Southampton ac yn y Polytechnica De Belles Artes yn Valencia, Sbaen. Treuliodd y blynyddoedd ar ôl astudio yn Llundain, ble bu’n rhan o nifer o brosiectau dan arweiniad artistiaid fel Cable Street Arts, a’r Tannery. Mae’n un o genhedlaeth o artistiaid sy’n ymwneud yn weithredol a chomisiynu a chyflwyno gwaith artistiaid eraill yn ogystal a pharhau i gynhyrchu gwaith eu hunain. Ar ôl dychwelyd i Gymru yn 1996, sefydlodd G39, prosiect dan arweiniad artistiaid wedi’i leoli yng nghanol Caerdydd. Mae’n gyfrifol am gynnwys curadurol yr oriel, ond, fel sy’n wir am lawer o lefydd a redir gan artistiaid, mae ganddo hefyd nifer o rolau ychwanegol. Yn ystod yr amser yma y mae wedi parhau i gynhyrchu gwaith a arddangoswyd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  

Setsuko Hara
 
Setsuko Hara
 
Setsuko Hara
 
Setsuko Hara
 
Setsuko Hara
 
Setsuko Hara