Pobl a Llefydd

 

28 Mai – 19 Hydref 2009

 

Curadur: Nicola Shane

 

Nod yr arddangosfa hon yw dangos yr amrywiaeth o bynciau, materion, arddulliau a thechnegau a archwilir gan artistiaid ffotograffig. O Chan-Hyo Bae (a raddiodd yn ddiweddar) i Jorma Puranen (cyn Athro Ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf a Dylunio Helsinki) ac Anna Rackard (roedd y gwaith hwn yn ffurfio ei Sioe Raddio) i Neeta Madahar (Cymrawd mewn Ffotograffiaeth Bradford 2008-2009). Cyfosodir gwaith cynnar prin gan Garry Fabian Miller gyda phortreadau ffotograffig Alice Maher. Mae ffotgraffiaeth yn chwarae rhan annatod yn ein dealltwriaeth o’r byd – mae’r tirlun diwylliannol a thechnegol cyfnewidiol wedi sicrhau fod ffotograffiaeth yn dal i’n cyfareddu a’n herio.

 

Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.


 

Chan-Hyo Bae  

Alice Maher 

www.alicemaher.com 
Garry Fabian Miller       
Jorma Puranan  
Anna Rackard  
Neeta Madahar  
Overlay 1
 
Overlay 2
 
Overlay 3
 
Overlay 4