Nefoedd a Daear

 

Casgliad Celfyddyd Fodern y Methodistaid Wrecsam

 

19 Ionawr – 26 Mawrth 2015

 

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen sy’n mynd gyda hi yn ffrwyth partneriaeth dwy flynedd rhwng y Brifysgol a’r Gylchdaith Fethodistaidd, yn arddangos gwaith o’r Casgliad Celf Methodistaidd Modern.

 

Mae’r Casgliad Celf Methodistaidd wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y casgliad enwadol gorau o gelfyddyd fodern y tu allan i’r Fatican’. Am ddeg wythnos, bydd deugain gwaith celf o’r casgliad yn cael eu harddangos mewn dau leoliad, sef Eglwys Fethodistaidd Wrecsam ac Oriel Sycharth ym Mhrifysgol Glyndŵr.

 

Mae’r casgliad yn un o gyfrinachau mwyaf cyfrin yr Eglwys Fethodistaidd – yn fenter, yn y 1960au cynnar, lleygwr Methodistaidd o’r enw Dr John Morel Gibbs o Benarth, ger Caerdydd. Yr oedd yn ymwybodol iawn o’r ffaith mai ychydig iawn o werthfawrogiad yr oedd yna – o fewn yr Eglwys Fethodistaidd ac yn wir o fewn Eglwysi Anghydffurfiol yn gyffredinol – o’r mewnwelediadau y gallai artistiaid cyfoes eu cyfrannu at y stori Gristnogol.  

 

Erbyn heddiw, mae’r casgliad yn cynnwys 50 o weithiau celf, gan gynnwys rhai gan Patrick Heron, Graham Sutherland, Eric Gill a Ceri Richards, ac fe’i arddangosir yn rheolaidd ledled y DU.

 

Mae’r ddau leoliad ar agor rhwng 9.30am-4pm o Ddydd Llun tan Ddydd Sadwrn. Mae mynediad am ddim i’r arddangosfa ac i bob digwyddiad yn y rhaglen.

 

Mae Teithiau Tywysedig (Cymraeg neu Saesneg) ar gael trwy drefniant a chynigir sesiynau wedi’u haddasu ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Uwchradd ledled a thu hwnt i’r Fwrdeistref.

 

Mae Canllaw â Lluniau i’r Casgliad Celf Methodistaidd ar gael i’w brynu yn y ddau leoliad am £5.00.

 

Pleser o’r mwyaf yw partneru â Chylchdaith Fethodistaidd Wrecsam yn y prosiect yma. Mae’r casgliad yn cynnwys y mwyafrif o fudiadau/artistiaid o bwys y 50 mlynedd diwethaf.”

Yr Athro Estelle Thompson, Pennaeth Adran y Cyfryngau, Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr.

 

“Rwy’n gweld y celfyddydau fel iaith gyffredin rhwng pobl tu mewn a thu allan i’r Eglwys. Rydym yn gobeithio y bydd yr arddangosfa yn creu lle i ymddiddan rhwng yr artist a’r gwyliwr, rhwng yr Eglwys a’r Brifysgol, rhwng y cysegredig a’r seciwlar, rhwng y crediniwr a’r anghrediniwr.”  

Y Parchedig Richard Sharples, Gweinidog Eglwys Fethodistaidd Wrecsam.

 

 

Yn ogystal, bydd rhaglen lawn o gyngherddau, seminarau, sgyrsiau a gweithdai yn cyd-fynd â’r arddangosfa – gweler cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu llyfryn yr arddangosfa (pdf format) am fanylion.

 

Ymddangosodd lansiad yr arddangosfa ar y 19eg o Ionawr ar y rhaglen Heno ar S4C – gallwch wylio’r clip yma.

 

Gallwch hefyd weld lluniau gosod yr arddangosfa a’r digwyddiad lansio yn ein horielau ar-lein.

Y Swper yn Emaus gan Ceri Richards (1903 - 1971). Gouache 1958. Defnyddiwyd gyda chaniatâd y Casgliad Celf Methodistaidd Modern
 
Croeshoeliad Pinc gan Craigie Aitchison (1926-2009). Defnyddiwyd gyda chaniatâd y Casgliad Celf Methodistaidd Modern
 
‘Ein Duw dros bawb’ gan John Muafangejo (1943 - 1987). Print torlun leino 1981. Defnyddiwyd gyda chaniatâd y Casgliad Celf Methodistaidd Modern
 
Yr esgyniad gan Peter Rogers (1933- ). Olew 1963. Defnyddiwyd gyda chaniatâd y Casgliad Celf Methodistaidd Modern