Murlun Dawns Bywyd gan Mildred Eldridge

 

Tachwedd 2010 - Mawrth 2011

 

Ystyrir y paneli cywrain hyn gan yr artist lleol Mildred Eldridge (1909-1991) fel ei gwaith mwyaf arwyddocaol. Arferai’r murlun ‘Dawns Bywyd’ fod wedi’i leoli yn Ysbyty Orthopedig Robert Jones ac Agnus Hunt yn Gobowen. Fe’i comisiynwyd gan Bwyllgor Rheoli’r Ysbyty ym 1951 ar gyfer ystafell fwyta y cartref nyrsys newydd.    

 

Wedi’i greu ymhell cyn i lygredd a’r amgylchedd ddod yn faterion poblogaidd, mae’r murlun yn adrodd hanes ymddieithriad dyn gwareiddiedig o natur, a’r ymdrech yma i adennill doethineb naturiol coll. Darlunir y thema hon gyda golygfeydd o gefn gwlad a glan y môr, gan gynnwys llawer o ddelweddau hardd o adar, anifeiliaid a phlanhigion.  

 

Erbyn hyn, arddangosir y murlun yn barhaol yng nghyntedd Canolfan Diwydiannau Creadigol Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, sy’n agored i’r cyhoedd yn ystod oriau agor y Brifysgol. Ewch i brif Dderbynfa’r Brifysgol a bydd aelod o staff yn rhoi mynediad i’r adeilad i chi. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 01978 293306.

 

Gweler y murluniau yn cael eu harddangos ar ein taith 360°Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.

 

Cliciwch yma am luniau o’r murluniau sy’n cael eu hatgyweirio.

 

Overlay 1
 
Overlay 2
 
Overlay 3
 
Overlay 4