Mister Mercer

 

Mae ‘Mister Mercer’ yn arddangosfa gan Sarah Macdonald, Eleanor Wright a Richard Whitby.

 

Roedd Henry Chapman Mercer yn archeolegydd Americanaidd a adeiladodd y castell concrid wedi’i-dywallt-yn-ei-le cyntaf yn y byd 1916. ‘The Mercer Museum’, yn Doylestown Pennsylvania.

 

Gydag enw dyn fel teitl, mae’r arddangosfa ‘Mister Mercer’ yn awgrymu teyrnged i un person wedi’i fynegi trwy weithiau unigol y tri artist. Mae teitl y sioe yn awgrymu ei bod yn llawn o bersonoliaeth ddynol, tra bod y gwaith ei hun yn wag o ffigyrau. 

 

Mae’r gwaith yn darlunio chwilfrydedd ynglŷn â’r gorffennol a hoffter o safle adfeiliedig, anghofiedig neu anghyfannedd. Cysylltir y tri artist gan fethodoleg: distylliad o le, boed hynny yn llongau moel ac anghyfannedd, cynllun sŵ trancedig neu fannau trefol at bwrpas llwm. Mewn paentiadau, fideos a gosodweithiau, maent yn dangos hoffter o bruddglwyf llefydd anghyfannedd ac amhariadau rhyfedd ar ffurfiau a delweddau sy’n bodoli.  Mae Sarah Macdonald yn paentio o ddarluniadau arsylwadol o’r amgylchedd adeiledig, i greu paentiadau lled-haniaethol sy’n defnyddio ffasedau ac arwynebau strwythur i archwilio ei chanfyddiad o ymylon, gofodau, perthnasau, goleuadau a chysgodion. Mae ei phaentiadau yn gynnil ac yn amlach na heb yn fonocromatig. Mae ganddi BA o Goleg Goldsmiths, Llundain (2000) ac MFA o Ysgol Celfyddyd Gain Slade (2009). Yn 2009, derbyniodd Wobr Goffa Claire Winston.

 

Mae Eleanor Wright yn gwneud darluniadau sy’n gwneud defnydd o bensaernïaeth bresennol y gofod arddangos, gan aildrefnu ac ailfeddwl am y ffordd yr ydym yn gosod a thramwyo o fewn confensiynau gofodol. Mae ei dulliau o weithio yn dynodi perthynas luosog gyda’i hamgylcheddau, wedi’u pwysleisio gan ei geirfa faterol yn amrywio o goncrid wedi’i gastio, metel ac argraffu rwber-i-wal, recordiadau-maes clywedol a ffilmio gwrthrychau. Mae ganddi BA o Goleg Celf Chelsea (2007) ac MFA o Goleg Celf Slade (2010).

 

www.eleanorwright.netMae Richard Whitby yn gwneud fideos, papurau printiedig, gweithiau sain a gosodweithiau. Mae hefyd yn ysgrifennu ac yn darlithio. Mae’n aml yn gweithio gyda throsiadau o’r sinema a hysbysebion er mwyn eu beirniadu a’u tandorri. Mae ei brosiectau diweddar wedi canolbwyntio ar gomiwnyddiaeth yn Romania a chŵn strae, chwalfa ariannol 2008 a ffilmiau’r Terminator. Mae ganddo BA o Goleg Celf Wimbledon (2007) ac MA o Goleg Celf Slade (2009).

 

www.richardwhitby.net

Overlay 1
 
Overlay 2
 
Overlay 3
 
Overlay 4
 
Overlay 5