Mezzo Tempo

 

23 Hydref – 18 Ionawr 2010

 

Daeth yr arddangosfa hon â thair artist ifanc at ei gilydd, Francesa Anfossi, Sarah Bowker-Jones a Daniele Genadry, bob un o wahanol wledydd a phrofiadau, a phob un yn rhannu’r un diddordeb yn y canfyddiad o ofod. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddelweddau a defnyddiau wedi’u canfod, mae gwaith y dair artist yn trawsnewid yr hyn y gellid ei ystyried yn enerig, yn rhywbeth atgofus. Gan wneud defnydd o’u gwahanol gefndiroedd, maent yn ymateb i’w lleoliad presennol gan ddefnyddio tameidiau o dirluniau o’r gorffennol, tirluniau dychmygus a thirluniau posibl. Bydd yr un penodol yma yn un o fforestydd o goed oren, pomgranad a jasmin sy’n tyfu ugain gwaith ynghynt nag y buasent yn Ewrop. 

 

Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.


Mae Francesca Anfossi yn gweithio yn bennaf gyda defnydd ffilm crai  wedi’i ganfod, delweddau a ddaw’n bennaf o gardiau post. Gyda’r rhain mae hi’n creu gwrthrychau, clytweithiau, fideos a lluniau sy’n mireinio’r fersiynau delfrydedig, breuddwydiol o realiti o’r llefydd yn y lluniau. Mae Anfossi yn gwneud hyn mewn ffordd chwareus ac arbrofol sy’n arwain at ambell dirlun ffantastig sy’n ehangu’r cynildebau sy’n aml yn cael eu hanwybyddu mewn golygfeydd sy’n digwydd yn naturiol. Ganed Anfossi yn yr Eidal ac mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain, ble derbyniodd ei MFA o Ysgol Gelf Slade.   

 

Gwêl Sarah Bowker-Jones y weithred o ddarlunio wrth graidd ei gwaith, boed hi’n gweithio mewn dau neu dimensiwn. Gan ddefnyddio proses wedi’i seilio mewn system a chwarae fel ei gilydd, mae’n cyfuno defnydd o ffoil aliwminiwm i wasarn cath mewn gweithiau sy’n hofran rhwng paentio a cherflunio. Ganed Bowker-Jones yng Ngogledd Cymru ac mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain, ble derbyniodd ei MFA o Ysgol Gelf Slade yn 2008.

 

www.bowker-jones.com 

 

Mae gan Daniele Genadry ddiddordeb ym mhotensial darlun fel eicon o le neu brofiad. Mae ei gwaith diweddar yn seiliedig ar ailadrodd a haenu delweddau (tirlun) wedi’u canfod, gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau paent a phrint. Mae’n gwneud defnydd o’u symud rhwng Hanover, Rhufain, Beirwt a Llundain i greu tirluniau neu ‘fapiadau’ sy’n mynd i’r afael â’r potensial yma. Ganed Genadry yn Baltimore, Maryland a derbyniodd ei BA o Goleg Dartmouth, NH a’i MFA o Ysgol Gelf Slade, Llundain.

 

www.danielegenadry.com

Overlay 1
 
Overlay 2
 
Overlay 3
 
Overlay 4
 
Overlay 5