Meddyliau Symudol


19 Chwefror – 15 Ebrill 2016

 

Rhagarddangosfa: Dydd Iau 18 Chwefror, 6pm.

 

Curadur: Mike Corcoran

 

Os, wrth i ni wynebu rhyw orchwyl, y mae rhan o’r byd yn gweithredu fel proses na fyddem, pe bai’n cael ei gwneud yn y pen, yn oedi cyn ei hadnabod fel rhan o’r proses wybyddol, yna mae’r rhan honno o’r byd yn (felly’r ydym yn ei honni) yn rhan o’r broses wybyddol. Nid yn y pen y mae (pob) proses wybyddol!

 

Clark and Chalmers, ‘The Extended Mind’ (1998)

 

Nid oes gennym fynediad agosach at unrhyw beth nag at gynnwys ein meddyliau ein hunain, ac eto efallai nad oes unrhyw beth mor wibiog â’r meddwl. Lle mae’r meddwl? O beth y’i gwnaed? A sut mae’r atebion i’r cwestiynau hyn yn cael effaith ar bob un ohonom?

 

Mae Meddyliau Symudol yn archwiliad o berthynas y meddwl â’r ymennydd, y corff a’r byd. Bydd yn datgelu rhai o’r syniadau blaengar yn athroniaeth y meddwl, gwyddoniaeth gyfrifiannol a meysydd cysylltiedig ar bwnc Gwybyddiaeth Estynedig: y farn fod elfennau o’r amgylchedd allanol yn gallu chwarae rhan achosol weithredol ym mywyd meddyliol unigolyn. Hynny yw, y farn fod ein meddyliau yn ymestyn y corff, ac yn estyn allan i’r byd!   

 

Mae celfyddyd yn ffurf o gyfathrebu sy’n rhagori ar iaith, cyfeiriad a thestun. Gall ennyn diddordeb cynulleidfaoedd gyda chysyniadau mewn ffordd na all unrhyw ffurf arall o gyfathrebu ei wneud, a chreu sylfeini y gellir cyflwyno pobl i syniadau newydd arnynt, a ffyrdd newydd o feddwl. 

 

Yn yr arddangosfa, bydd artistiaid, perfformwyr ac ymarferwyr creadigol o bob cwr o’r DU a’r byd yn dod â’r datblygiadau diweddaraf yn ein dealltwriaeth o’r meddwl yn fyw mewn ffyrdd newydd sbon.
Yn ogystal ag yn arddangosfa gelf, bydd hefyd yn arddangosfa o syniadau newydd, yn gwahodd pawb sy’n mynychu i fyfyrio ynghylch eu meddyliau eu hunain, ar y berthynas rhwng eu corff, eu hymennydd a’u byd, a’r goblygiadau o fabwysiadau ffordd newydd yma o feddwl ar gyfer eu bywydau eu hunain.


Cyfeiriadau: Chalmers, D and Clark, A. (1998) “The Extended Mind” Analysis 58 pp10-23.

 

Pe hoffech gymryd rhan yn yr arddangosfa, lawrlwythwch ein cais am ddogfen gyflwyniadau (yn Saesneg).

 

Cyfres 0001010100100111, Inc ar Bapur, 2015, Mike Corcoran
 
Annika Butting - Micro Sculptures
 
Elissa J Baxter - Smoke and Mirrors
 
Jay Alan Yim, Marlena Novak - Naming Things!
 
John McClenaghen - Late Summer Number 1