I was a Teenage Cave Girl, a gweithiau eraill

 

Edward Allington

 

20 Mai − 2 Medi 2013

 

Agoriad Arddangosfa: 20 Mai, 5-7pm

 

Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.

 

Ganed Edward Allington ym 1951 yn Troutbeck Bridge, Cymbria. Astudiodd yng Ngholeg Celf Caerhirfryn, yn y Coleg Celf Canolog ac yn y Coleg Celf Brenhinol. Y mae’n awr yn byw ac yn gweithio yn Llundain, ble mae’n Athro mewn Celfyddyd Gain ac yn Bennaeth Cerflunwaith Raddedig yn Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade.

 

Fel un o Gerflunwyr Gwrthrych Prydain y 1980au, mae gwaith Allington yn seiliedig ar luniadu a chymathu’r atgas trwy ddefnyddio gwrthrychau artiffisial cyfredol a delweddau clasurol. Er yn seiliedig ar, ac yn gwneud cyfeiriadau ffurfiol at, Finimaliaeth a Chlasuriaeth, mae gwaith Allinton hefyd yn cyfeirio at ddiwylliant poblogaidd fel arfer.  

 

Mae diwylliannau hyfanol Groeg a Rhufain wedi bod o ddiddordeb i Allington ers talwm. Mae gan gyfeiriadau at fanylion pensaernïol, arteffactau casglwyr a dulliau o’u harddangos, eu lleoli a’u cyd-destun cymdeithasol, eu rôl yn ei waith. Rhyddhawyd ei gerfluniau cynnar mewn amrywiaeth o ddeunyddiau a gwrthrychau canfyddedig, ond mae copr ac efydd, wedi’u cyfuno weithiau ag elfennau eraill megis ffotograffau, yn rhan o’i repertoire erbyn hyn, sy’n awgrymu darganfyddiad byd arall. “Wrth syllu ar ddarnau dadleoledig mewn amgueddfeydd,” meddai yn gynnar yn ei yrfa, “gallwn gael cip ar ffordd arall o fyw oedd yn orgiastig a chorfforol, bwystfilaidd hyd yn oed. Yr hyn sydd arnom ei angen yn awr yw dealltwriaeth newydd o’r hyn a gollwyd bryd hynny.”  

 

Bydd I was a Teenage Cave Girl, a gweithiau eraill yn cyflwyno nifer o luniadau, gan gynnwys gwaith y teitl, ynghyd â cherfluniau, o’r 1990au hyd heddiw. Bydd un ohonynt,  O Ryw Metalau II mewn haearn sinc (1989), yn cael ei arddangos yn barhaol mewn lleoliad tu allan ar gampws Wrecsam Prifysgol Glyndŵr.

 

Daw teitl yr arddangosfa o gân gan y band merched cylt o Japan, 5.6.7.8s, sy’n fwyaf adnabyddus am y gân Woo Hoo o ffilm Kill Bill Quentin Tarantino, a ystyrir gan Allington fel y libretto gorau erioed, o bosib.

 

Arddangosir gwaith Allington mewn casgliadau cenedlaethol a rhyngwladol o bwys megis Oriel y Tate, Amgueddfa Fictoria ac Albert, yr Amgueddfa Brydeinig, Fondation Cartier, Amgueddfa Celfyddyd Fodern Iwerddon, ac Amgueddfa Raglywyddol Nagoya yn Japan, yn ogystal â nifer o gasgliadau preifat yn rhyngwladol.  Mae wedi cwblhau comisiynau cyhoeddus o bwys yn y DU, yr Almaen a Ffrainc. Mae’n cyfrannu yn rheolaidd i gylchgronau celf fel y Frieze and Art Monthly, a chyhoeddodd gasgliad o draethodau, A Method for Sorting Cows, ym 1997.

 

Mae ei arddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys: We Are Time, Past and Future Sculpture, Canary Wharf, Llundain (2012); Edward Allington a Vaughan Grylls, The Piper Gallery, Llundain (2012); Trees, Small Fires and Japanese Joints, The Daiwa Anglo-Japanese Foundation, Llundain (2012); The Suitcase Works, West Dean College, West Sussex (2010); New Drawings, The Drawing Gallery, Llundain (2006).

 

Mae’r arddangosfeydd ar y cyd yn cynnwys: Terra Galaxia: Aerotropolis, Home and Away, Liverpool Biennial, Lerpwl (2012); British Sculpture: Landscape in Sculpture as Object, Connaught Brown, Llundain (2011); An Exchange with Sol LeWitt, Cabinet, Efrog Newydd (2010); Drawing 2009, The Drawing Room, Llundain (2009); A Process of Living, The City Gallery, Caerlŷr (2008); Drawing Breath, National Art School Galleries, Sydney (2007); Pleasure Gardens (Metamorphoses and Mutations), Northern Gallery for Contemporary Art, Sunderland (2006).

 

† Trwy garedigrwydd CASS Sculpture Foundation

I was a Teenage Cave Girl, a gweithiau eraill
 
I was a Teenage Cave Girl, a gweithiau eraill
 
I was a Teenage Cave Girl, a gweithiau eraill
 
I was a Teenage Cave Girl, a gweithiau eraill
 
From the Sex of Metals II 1989, Haearn Sinc, 108cm x 160cm x 230cm. Yn cael ei arddangos yn barhaol mewn lleoliad tu allan ar gampws Wrecsam Prifysgol Glyndŵr.