Hyd Ff/ocal

 

 

12 Mehefin – 3 Hydref 2012

 

 

Roedd f/ocal length yn cynnwys ffilm o weithiau fideo ac animeiddio gan naw artist cyfoes yn gweithio gyda delweddau symudol. Mae teitl yr arddangosfa yn cyfeirio at leoliad yr artistiaid hyn a’u pellter o Oriel Sycharth yng Ngogledd Cymru. Mae hyd ffocal system optegol yn fesur o ba mor gryf y mae’r system yn cydgyfeirio neu ddargyfeirio golau. Yn y cyd-destun yma y mae’n cyfeirio at y cysyniad o ddod â’r artistiaid hyn a’u gwaith ynghyd yn yr Oriel. 

 

 

Mae’r artist Gwyddelig Cecily Brennan wedi ymgolli ym mregusrwydd y seice dynol yn ei gwaith, a darlunir delwedd lonydd o’i chlip fideo ‘Unstrung’ 2007 yma. Mae Heather Phillipson, sydd hefyd yn fardd, yn gweithio gyda delweddau symudol, sain a digwyddiadau byw. Mae Jessica Lloyd-Jones yn cyfuno celfyddyd, gwyddoniaeth a thechnoleg i ddatgelu safbwyntiau newydd am y byd yr ydym yn byw ynddo. Mae’r ffilm hefyd yn cynnwys gwaith gan Tracy Piper-Wright sy’n Ddarlithydd mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr, Richard Smith sy’n darlithio mewn Technolegau Recordio Stiwdio Sain/Gweledol, Yvonne Eckersley sy’n arbenigo mewn Cyfathrebu Dylunio a detholiad o waith gan Fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr o’r Ysgol Gelf a Dylunio.

 

 

Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.

 

 

Cecily Brennan www.cecilybrennan.com 
Heather Phillipson               www.heatherphillipson.co.uk
Jessica Lloyd-Jones www.jessicalloyd-jones.com 
Tracey Piper-Wright www.randomaccumulator.co.uk 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cecily Brennan Unstrung 2007 dal delwedd o'r fideo