Gweithiau Dethol Maurice Cockrill

 

10 Chwefror – 26 Ebrill 2010

 

Astudiodd Maurice Cockrill, cyn Geidwad Ysgolion yr Academi Frenhinol, Llundain a Chymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Glyndŵr, yn Ysgol Gelf Wrecsam 1958  1960. Mae wedi arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys sioeau yn oriel Serpentine, Llundain a’r Kunstmuseum, Dusseldorf. Roedd yr arddangosfa yn cynnwys paentiadau olew ac acrylig rhwng 2000 – 2010. Bu’n Llywydd yr Academi Frenhinol Gymreig ac yn Athro mewn Celfyddyd Gain Gyfoes ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl. Y mae hefyd yn Aelod Anrhydeddus o’r Gymdeithas Dyfrliwiau Frenhinol ac yn Athro Gwadd yn Academi Celfyddyd Gain Xi’an. Mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain.

 

"Ar yr olwg gyntaf mae paentiadau Maurice Cockrill yn ymdebygu i galeidosgop o liwiau, antig a chinetig. O edrych eto, fel gyda phob paentiad da, mae’r gwyliwr yn cael ei dynnu i fyd paralel esblygol o symbolau personol a chynrychioladau arwyddluniol o’r byd go iawn."Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein. 


Maurice Cockrill              www.cockrill.co.uk

Maurice Cockrill – Gold Fire Bridge
 
Maurice Cockrill – Red Bridge
 
Maurice Cockrill – River in Wales