Lisa Milroy: Gwead Cymdeithasol

 

12 Hydref 2015 – 22 Ionawr 2016

 

Curadur: Lewis Biggs

 


Mae’r arddangosfa Gwead Cymdeithasol yn gwahodd y gwyliwr i ystyried y modd y mae dewis a gwneud o ddydd i ddydd yn gysylltiedig â llunio yr hunan a hunaniaeth. Mae’n cyfuno detholiad o beintiadau Lisa Milroy sy’n rhychwant ugain mlynedd.

 

Mae A Day in the Studio, 2000, acrylig ar ganfas, wrth graidd yr arddangosfa. Mae’r paentiad yma yn darlunio siart amser ym mywyd bob dydd yr artist yn y stiwdio, o’r foment y mae’n codi yn y bore tan iddi gyrraedd y stiwdio a pharatoi i weithio. Mae amser yn mynd heibio, mae’r artist yn peintio, nes iddi benderfynu rhoi’r gorau iddi am y diwrnod. Mae’n cloi ei stiwdio ac yn gadael, tan y bore wedyn efallai er mwyn ailafael ac ailadrodd yr un hoff drefn. Trwy gydol y dydd, dangosir yr artist yn newid ei dillad dro ar ôl tro – coban, crys a throwsus, côt fawr, dillad stiwdio – ar gyfer pob gweithgaredd. Mae A Day in the Studio, 2000 yn darlunio’r trothwy rhwng bydoedd mewnol ac allanol yng ngoleuni prysurdeb dychmygol, a thrawsnewidiad cysyniadau a defnyddiau yn sgil creu.

 

Mae Gwead Cymdeithasol yn cynnwys sawl paentiad o eitemau o ddillad ac esgidiau, motiffau sydd wedi ymddangos yn gyson yng ngwaith Milroy ers iddi ddechrau ar ei darluniau bywyd llonydd o wrthrychau cyffredin yn y 1980au cynnar. Mae paentiadau rhyngweithiol diweddar, megis Off the Rails, 2011-14 yn ymwneud yn uniongyrchol â’r gwyliwr o ran dewis, profi syniadau o oddrychedd, hunanadnabyddiaeth a chwaeth, ac ysgogi pleser esthetig.

 

Gallwch weld lluniau o'r arddangosfa yn ein oriel ar-lein


Lisa Milroy

 

Ganed Lisa Milroy yn Vancouver, Canada ac mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain.

 

Mae bywyd llonydd wrth graidd gwaith Milroy: yn y 1980au roedd ei phaentiadau yn cynnwys gwrthrychau cyffredin wedi’u darlunio yn erbyn cefndir llwydwyn. Ar ôl hynny, ehangodd ei delweddau i gynnwys darluniadau o wrthrychau o fewn gosodiadau, yn ogystal â thirlun, pensaernïaeth a phobl. Wrth i’w hageddau at fywyd llonydd amrywio, felly hefyd y gwnaeth ei dull o beintio, gan arwain at ystod o arloesiadau arddulliadol. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae Milroy wedi canolbwyntio ar baentiadau seiliedig-ar-osodwaith sy’n aml yn cynnwys elfen berfformiadol. Trwy gydol ei gwaith, mae Milroy wedi bod â diddordeb ysol yn y berthynas rhwng llonyddwch a symud, a’r natur o greu ac edrych ar baentiad.

 

Etholwyd Milroy i Academi Frenhinol y Celfyddydau yn 2005, a hi yw Pennaeth Peintio Graddedig yn Ysgol Gelfyddyd Gain y, CPLl ers 2009. Enillodd Milroy y Wobr Gyntaf yng Ngwobr Beintio John Moores yn 1988. Ar hyn o bryd y mae’n Artist Ymddiriedolwr yn Tate, ac arddangosir ei gwaith mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat.

 

www.lisamilroy.net

Diwrnod yn y Stiwdio, 2000, Acrylig ar gynfas, 173 x 216cm
 
Personoliaeth Hollt, 2013, olew ar gynfas heb ei ymestyn 183 x 280cm, 2 ffrog wedi’u paentio, 2 bolyn pren gyda bonion clai
 
Dod yn Ddarnau, 2012, olew ar gynfas, 141 x 138cm
 
Drych, 2011, olew ac acrylig ar gynfas, 164.5 x 143cm
 
Sgidiau Duon,  2014, olew ar gynfas, 164 x 197cm