Ffabrig

 

6 Chwefror – 14 Ebrill 2014

 

Agoriad Arddangosfa: 6 Chwefror 2014, 5-7pm

 

Gallwch weld y lluniau o’r Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.

 

Arif Bahaduri (Afghanistan)

Jordan Baseman (UDA)

Michael Delacruz (UDA)

Mohammad Nasir Hashimi (Afghanistan)

Janne Malmros (Denmarc)

James Irwin (DU)

Masako Suzuki (Japan)

Mike Tuck (DU)

Phoebe Unwin (DU)

Dave Ball (DU/Cymru)

 

Sioe yn canolbwyntio’n fras ar ffabrig, nid yn unig yn y synnwyr o decstilau ond hefyd o ran gwead realiti a ffenomena.

 

Gellir defnyddio ffabrig (o ran brethyn) fel dynodydd, er enghraifft mewn iwnifform ac addurniadau milwrol, ble mae rhai stribedi o ffabrig lliw yn dynodi lefelau o rengoedd a dewrder. 

 

Mae’r defnydd y gwneir ffabrig ohono yn amrywio yn enfawr o fwynau (gan gynnwys ffibrau gwydr a metel), planhigion a synthetig (gan gynnwys amrywiaeth o blastig a rwber) i anifeiliaid.   

 

Mae rhai mathau o ffabrig, megis chintz a Toile de Jouy, yn gysylltiedig â dosbarth cymdeithasol ac adegau penodol mewn hanes. Mae chintz yn cael ei ystyried fel symbol o’r egsotig ond hefyd yn dangos y trawsnewidiad y mae cynhyrchu ffabrig wedi mynd trwyddo.

 

Mae rhai ffabrigau yn cael eu gwneud ar gyfer dibenion penodol, megis ffabrigau technegol. Mae hyn yn cynnwys ffabrig er mwyn atgyfnerthu: defnydd amddiffynnol, atal-bwledi, gwrthsefyll ymbelydredd neu wres, neu ddefnydd atal-tân.

 

Yn gyffredinol, mae ffabrig hefyd yn cynnwys ffabrig y bydysawd, pethau na allwn eu gweld a’r defnyddiau a ddefnyddir i’w dal/ynysu. Y mae hefyd yn cynnwys cynfas, sydd trwy hanes wedi cael ei ddefnyddio fel arwyneb ar gyfer meddwl, mynegiant ac ymchwiliad.   

 

Gellir archwilio ffabrig o ran y cysyniad Kantiaidd o’r peth-ei-hun. Er na allwn weld pethau ac eithrio yn y ffordd yr ydym yn eu gweld mewn gwirionedd, gallwn feddwl amdanynt ar wahân i’n modd o’u canfod, gan wneud y peth-ei-hun yn fath o wrthrych annibynnol neu’n wrthrych y meddwl/deall. 

 

Yn y modd yma gallwn ddefnyddio ffabrig fel y man cychwyn ar gyfer gwaith sy’n ein galluogi i archwilio natur bodolaeth, mater a realiti.

Clwyf Anwelladwy (2013) Perfformiad: Arif Bahradu gyda chymorth gan (ffotograffiaeth) a Janne Malmros (yn golygu) Cyfres o 5 print math-C. Dimensiwn 30 x 40 cm
 
Y Bodau Dynol (2013) Tei wedi’i dorri a’i aildrefnu. Dimensiynau: 42 x 85 x 1 cm
 
Dideitl (2014) Ffabrig ac edau. Dimensiwn: 55 x 50 cm (ea.)
 
Y Farwol i Ryddid (2012) Ffilm animeiddio stop-ffrâm. Hyd: 3:26 munud