Dwywaith mor Ddisglair

 

21 Medi – 2 Hydref 2015

 

Arddangosiad Preifat, Dydd Llun 21 Medi 6-8pm.

 

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys criw bychan o fyfyrwyr sy’n cwblhau eu hastudiaethau – yr olaf i wneud hynny yn rhaglenni MA 2015. Daw yn dynn ar sodlau Tyger Bright, arddangosfa o weithiau ar waith o ran gyntaf y graddau meistr a addysgir mewn pynciau celf a dylunio yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru Prifysgol Glyndŵr, a ddangoswyd gydol Gorffennaf ac Awst.

 

Er mai criw bychan ydynt, mae amrywiaeth eu diddordebau yn eang. Mae bob un wedi ymgodymu â’u her ôl-raddedig eu hunain. Trwy eu gwaith, eu dychymyg a’u hymchwil, maent wedi dod o hyd i’r hyn a orweddai tu hwnt i’w graddau cychwynnol. Mae’r pethau hawdd a chyfarwydd wedi cael eu defnyddio erbyn hyn, ac mae eu hymdrechion diweddaraf yn lleoli a mynd i’r afael â materion anoddach a mwy anghyfarwydd. Gallent fod wedi mynd yn ôl at yr hyn y maent yn ei wybod yn barod a’r hyn y maent yn gwybod y gallant ei wneud – chwarae’n saff, a gobeithio pasio’u gradd - ond does yr un ohonynt wedi dewis y llwybr hwnnw. Byddai hynny wedi bod yn siomedig iddynt hwy ac i ninnau. Yn hytrach, gallwn weld yr ymchwil am feddyliau newydd ynglŷn â chyfathrebu syniadau trwy gyfryngau gweledol. Mae’r rhaglen yn mynnu hynny.

 

Er bod yr arddangosfa hon yn un gymharol fer, gobeithio nad yw hynny yn adlewyrchu agweddau tuag ati – y mae’n gip ar feddyliau ein cenhedlaeth nesaf o artistiaid a dylunwyr a’r naratifau sy’n cynnal eu creadigrwydd penodol a neilltuol.