Rhan 2


4 Mehefin – 24 Medi 2014

 

Agoriad Arddangosfa 4 Medi 6.00pm

 

Mae’r arddangosfa yma yn cynnwys gwaith cyfredol gan y myfyrwyr gradd meistr a addysgir yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr mewn ystod o bynciau gan gynnwys celfyddydau cymhwysol, celfyddyd gain, animeiddio, darlunio, cyfryngau lens a dylunio graffeg.

 

Gallwch weld y lluniau o’r Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.

 

Mae’r teitl Rhan 2 yn cyfeirio at y cwrs, a gyflenwir mewn dwy ran benodol; mae Rhan 1 yn cael ei haddysgu a Rhan 2 yn cael ei goruchwylio. Mae’r arddangosfa yn ddilyniant o Diwedd Rhan 1 (9 Mehefin – 22 Awst 2014) oedd yn arddangos gwaith o ran gyntaf y cwrs lle mae myfyrwyr yn datblygu’r cysyniadau, naratifau ac arferion gwaith a ddatblygir ganddynt yn Rhan 2.

 

'Fe ddewison ni beidio ag enwi’r arddangosfa yn “Diwedd Rhan 2” (fel y gwnaethom gyda Rhan 1) gan ein bod yn credu mai Rhan 2 yw’r dechrau ar gyfer yr artist neu ddylunydd newydd ei ddiffinio, yn hytrach na diwedd rhywbeth. Yn ail ran y cwrs bydd hunaniaeth y myfyrwyr yn dod i’r amlwg. Y bwriad yw dangos cyfeiriad y daith mae ein myfyrwyr wedi ei ddiffinio ar gyfer eu hunain, nid pen eu taith.’

 

'Yn yr arddangosfa, ceir enghreifftiau o drafod defnyddiau yn fedrus, deallusrwydd mewn cysyniadau, damcaniaeth ar waith a damcaniaethau newydd sy’n deillio o arfer celf a dylunio. ein nod yw ymwneud â chi parthed y datblygiadau cyfredol yn yr arferion a ddefnyddir gennym i archwilio ein creadigrwydd a’n prosesau meddwl.’

 

Steve Keegan, Prif Ddarlithydd mewn Astudiaethau Ôl-raddedig

 

Image
Diwedd y Rhan
 
Diwedd y Rhan
 
Diwedd y Rhan
 
Diwedd y Rhan
 
Diwedd y Rhan