Dim ond ti sydd ar fy meddwl

 

Kevin Hunt

 

20 Tachwedd 2013 – 31 Ionawr 2014

 

Agoriad arddangosfa: 24 Ionawr 2014, 5-7pm

 

Mae’n bleser gan Oriel Sycharth gyhoeddi Dim ond ti sydd ar fy meddwl, prosiect amlweddog tri-mis a gyflwynir gan gynfyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr, Kevin Hunt, artist a churadur sydd wedi’i leoli yn Lerpwl.  


O fis Tachwedd 2013 hyd at fis Ionawr 2014 bydd Kevin yn defnyddio’r Oriel fel stiwdio dros dro, llwyfan ar gyfer trafod a lle i feddwl, creu a chydweithredu. Gan gydweithio â myfyrwyr presennol o Brifysgol Glyndŵr ynghyd ag artistiaid, awduron a churaduron gwadd eraill, bydd yr arddangosfa yn parhau i ddatblygu wrth iddi gael ei chyfanheddu gan yr artist a chybolfa bentyrrol gyfredol o wrthrychau a theori a grewyd ar hyd y ffordd.    


Wedi’i atalnodi gan eiriadur cynyddol o ddelweddau ymchwil, gweithiau ar eu hanner a chasgliad o weithgaredd real a rhithiol, bydd digwyddiad terfynol ar Ddydd Gwener 24 Ionawr 2014 yn lansio cyhoeddiad a chyflwyniad dilynol wythnos-o-hyd o waith newydd yn yr yn lle yn union ag y cafodd ei ffurfio.

 

Gallwch weld sut mae'r arddangosfa'n datblygu ar ein horiel ar lein.


Bydd Kevin yn yr Oriel am ddeuddydd yr wythnos, ac mae croeso i aelodau o'r cyhoedd alw heibio, i weld y gwaith yn mynd rhagddo a thrafod y prosiect gyda Kevin ei hun. 

 

Bydd Kevin ar gael yn yr Oriel ar y dyddiadau canlynol:

 

Tachwedd – Dydd Mercher 27 a Dydd Iau 28

Rhagfyr – Dydd Mercher 4, Dydd Iau 5, Dydd Mercher 11, Dydd Iau 12, Dydd Mercher 18 a Dydd Iau 19

Ionawr – Dydd Mawrth 7, Dydd Mercher 8, Dydd Mawrth 14 a Dydd Mercher 15Wedi’i leoli yn y Royal Standard yn Lerpwl ble bu’n gyfarwyddwr yr oriel rhwng 2007 a 2011, mae Kevin yn gwneud cerfluniau o wrthrychau hapgael a diangen, gan ailgyflunio’r malurion o’n cwmpas yn strwythurau llinellol a chynyddol finimol sy’n cael eu cydbwyso neu eu gosod yn simsan. Mae ei ddiddordeb diweddar mewn trafod a symud pethau o gwmpas yn amlygu’i hun mewn cyfres gyfredol o weithiau a phrosiectau sy’n datgelu cymhlethdod cynhenid o fewn y gweithrediadau, ystumiau a’r ffurfiau symlaf, gan ddatgelu harddwch hanfodol mewn pethau disylw, tra’n chwilmentan yn chwareus â barddas gwrthrychau hapgael.       


Ers iddo raddio o Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru Prifysgol Glyndŵr, mae Kevin wedi arddangos yn eang ledled y DU a thramor, gan weithio ar nifer o brosiectau curadurol ar yr un pryd ochr yn ochr â’i waith fel artist, gan gynnwys cyd-sefydlu CAVE, ffair gelf gyfoes Lerpwl a gyflwynwyd yn ystod penwythnos agoriadol Biennial Lerpwl 2012 a pwyll piau hi, arddangosfa esblygol dair-rhan yn teithio o amgylch mannau artistig allweddol ledled y DU gydol 2013. Roedd Kevin ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Gelf Lerpwl 2013.

 

Mae’r arddangosfeydd diweddar yn cynnwys: Ceri Hand Gallery Summer Fete, Ceri Hand Gallery, Llundain, 2013; Here Be Monsters, The Florence Trust, Llundain, 2013; Luscious Liquid of Equilibrium, Campbell Works, Llundain, 2013; A3 Works, A3 Project Space, Birmingham, 2013; Beautiful Things, Next Door Projects, Albert Dock, Lerpwl, 2013, Gwobr Gelf Lerpwl 2013; Albert Dock, Lerpwl, 2013; 30 KILOS OF COCAIN USED TO DRAW THE LINES OF A FOOTBALL FIELD, 20|22NQ, Manceinion, 2013; Unspecific Objects, Malgras|Naudet, Manceinion a’r Royal Standard, Lerpwl, 2013; Temporary Residence, Kettles Yard, Caergrawnt, 2013; Tattoo City, Castlefield Gallery, Manceinion, 2012 and Space Monkey Hula Hoop, The Monks Gallery, Lincoln, 2012.


www.kevin-hunt.co.uk

sculptureartman.tumblr.com

@sculptureartman

Are you seeing this Wood soaked in ink, 2013
 
easy does it
 
That's not our system, Porcelain encased wood, 2011