Cyhoeddi a Sensoriaeth30 Medi – 19 Tachwedd 2014

Agoriad Arddangosfa 30 Medi 5 - 7pm

Casgliad o weithiau wedi’u dewis gan Rory McCartney.

Mae sensoriaeth yn codi cwestiynau diwylliannol, athronyddol, gwleidyddol a moesegol cymhleth ynglŷn ag awduraeth. Mae’r gweithiau yn y sioe yma yn amlygu’r modd y gellir archwilio a dadansoddi cyfyngiadau sensoriaeth gyda chanlyniadau creadigol. Mae’r arddangosfa yma yn cynnwys detholiad o weithiau cyhoeddedig, o fewn y trafodaethau hynny, sy’n amrywio o ran diwyg, cyfnod, a tharddiad daearyddol. Gellir gwneud cymariaethau rhwng deunydd cyfoes a hanesyddol; diwylliant isel-ael ac uchel-ael printiedig; sain wedi’i recordio a delweddau symudol.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys detholiad o arteffactau yn dyddio o 1585 hyd at eitemau cyfoes. Mae’r llyfrau, posteri, printiau, ffotograffau a recordiadau sain yn ffurfio trafodaeth ynglŷn ag atal cyfathrebu cyhoeddus, ac effeithiau diwylliannol a gwleidyddol y wasg sensoredig.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith gan Caravaggio, Francisco Goya, Alexander Rodchenko, Kourosh Yaghmaei a Patrick Cariou vs. Richard Prince.

Cynhyrchwyd catalog i gyd-fynd â’r arddangosfa. Gellir ei lawrlwytho yma.


Gallwch weld lluniau’r Agoriad Arddangosfa yma.


Cyhoeddi + Sensoriaeth (Bŵtleg)

 

Mae’r sioe yma yn cyd-redeg ag arddangosfa yn y LimaZulu Project Space yn Llundain rhwng yr 2il — 8fed Hydref. Ar gyfer yr arddangosfa hon, mae’r gweithiau wedi cael eu hatgynhyrchu ar raddfa maint llawn, wedi’u hadlunio a’u cynrychioli yn y gofod fel rhan o’r ddeiliadaeth ddwbwl. Mae cywasgiad llythrennol a radical y deunydd yn galluogi perthnasau annisgwyl rhwng y gweithiau. Y bwriad yw aildrefnu’r deunydd yn y sioe, gan ei arddangos ochr yn ochr lle nad oes gan y gwyliwr gyfyngiadau na systemau diogelu rhwng y gweithiau, y gellir edrych arnynt wedyn mewn tirlun fflat. Mae hyn yn galluogi i werthoedd cysyniadol y deunydd gael eu harchwilio o fewn diwyg dibwys ac unffurf yr atgynyrchiadau.

“Ni ddylid cymysgu bŵtlegs gyda recordiadau ffug neu anghyfreithlon, sy’n ddim ond dyblygiadau anawdurdodedig o recordiadau a ryddhawyd yn swyddogol, yn aml yn ceisio ymdebygu mor agos â phosibl at y cynnyrch swyddogol. Mae rhai bwtlegwyr yn awyddus i bwysleisio fod y marchnadoedd ar gyfer recordiadau bŵtleg a ffug yn wahanol.”

Heylin, Clinton (1994).

LIMAZULU PROJECT
www.limazulu.co.uk

Cyhoeddi a Sensoriaeth
 
Cyhoeddi a Sensoriaeth
 
Cyhoeddi a Sensoriaeth
 
Cyhoeddi a Sensoriaeth
 
Cyhoeddi a Sensoriaeth
 
Cyhoeddi a Sensoriaeth