Cydweithredu!


Dydd Iau 23 Ebrill – Dydd Gwener 19 Mehefin

 

Agoriad Arddangosfa Dydd Iau 23 Ebrill 6-8pm yn Oriel Sycharth, wedi’i ddilyn gan ôl-dderbyniad gyda pherfformiadau yn Undegun o 8pm ymlaen.

Mae CYDWEITHREDU! yn arddangosfa sy’n edrych ar gelfyddyd gydweithredol ddiweddar. Yn cynnwys dros 20 artist rhyngwladol sy’n gweithio mewn cyfryngau yn amrywio o beintio i Skype, mae’r arddangosfa yn ein hannog i ystyried yr ystod eang o ffurfiau, agweddau, a chanlyniadau cydweithredu – yn gorfforol ac yn ysbrydol. Pam fod artistiaid yn dewis creu ar y cyd?

Arddangosir gwaith yr artistiaid canlynol:

Jeremy Bailey gyda Kristin Schaffer, Biters, Cornford & Cross, Judy Chicago, Phoebe Davis, Bernard Frize, Jesse Greenberg, Jeremy Hutchison, Helen Knowles, Ivan Liotchev, Lorna Mills, Dylan Miner, Sarah Pettitt a Robert Rivers, Jonathan Powell a nu-Sangha, Kezia Pritchard a Kristofer Henriksson, Nina Rodin a Rebecca Molloy, Tim Rollins a K.O.S., Nastja Säde Rönkkö a Ernest Truely, Jesse Stead a Raphael Lyon, Ryan Trecartin, Julia Vogl, Weast, Ann Liv Young.

Mae’r rhan fwyaf o’r artistiaid yn yr arddangosfa yma wedi arddangos eu gwaith yn rhyngwladol, ond erioed yng Nghymru o’r blaen. Am y tro cyntaf, daw CYDWEITHREDU! â gweithiau cyfranogol arloesol  Tim Rollins K.O.S. i Gymru, yn ogystal â Birth Project arloesol Judy Chicago. Mae’r artistiaid eraill sy’n arddangos yng Nghymru am y tro cyntaf yn cynnwys yr artist perfformiadol Ann Liv Young, yr artist Métis Dylan Miner, a’r deuawd Siapaneaidd WEAST. Curadwyr yr arddangosfa yw Nicholas John Jones ac Ivan Liotchev.

Bydd yr arddangosfa yn Oriel Sycharth yn rhan o raglen ehangach o arddangosfeydd, perfformiadau a gweithdai a gynhelir rhwng yr Oriel, Prifysgol Glyndŵr, a’r lleoliadau canol y dref Undegun a Galeri 3B, mewn partneriaeth â THIS Project.

Bydd CYDWEITHREDU! yn cynnal digwyddiad cyn-lansio fel rhan o Ffocws Cymru ar 22 Ebrill, 6-8pm yn Galeri 3B, a fydd yn cynnwys perfformiadau byw gan y deuawd Biters o Lundain, ac Ann Liv Young o Efrog Newydd.

Nodwedd arbennig o’r arddangosfa fydd y cyflwyniad cyntaf erioed yng Nghymru o ffilm uchelgeisiol diweddar Ryan Trecartin, Comma Boat. Yn weledigaeth unigryw o unbennaeth, ac eto’n emblematig o arddull dra-gydweithredol Trecartin, bydd y gosodwaith helaeth yn cael ei gyflwyno yn Undegun yng nghanol tref Wrecsam.

Ar noson yr agoriad yn Oriel Sycharth (23 Ebrill, 6-8pm), bydd yr artist Helen Knowles yn arddangos ei gwaith newydd am y tro cyntaf, gan lwyfannu perfformiad i roi algorithm ar brawf. Gan ddod â chyfreithwyr go iawn ynghyd i erlyn ac amddiffyn yr algorithm ger bron barnwr, mae’r gwaith yn gwahodd cynulleidfa’r noson agoriadol i gydweithredu trwy ymgymryd â gwasanaeth rheithgor fel y gellir cyrraedd dedfryd. Mae gan Knowles ddiddordeb yng ngallu “algorithmau i hunanaddysgu, dysgu a chyfaddasu eu dilyniannau codio yn annibynnol o amryfusedd dynol” (Susan Schulppi – Deadly Algorithms). A all algorithm fod yn euog?

Fel rhan o raglen reolaidd Ffocws Cymru, mae’n rhaid cael tocynnau ar gyfer y digwyddiad dilynol yn Undegun ar 23 Ebrill, ond bydd ymwelwyr â’r agoriad yn Oriel Sycharth yn derbyn tocynnau am ddim i barth pwysigion arbennig.

 

Arts Council for Wales Logo    Lottery Logo       Welsh Government Logo

Judy Chicago yn adolygu’r Birth Project ar do adeilad yn Efrog Newydd. Defnyddiwyd y to hwn i edrych ar y fersiwn yma o Birth sydd dros 18 troedfedd o led. Oddeutu 1984. © Judy Chicago, Llun © Donald Woodman
 

 

 

 
Adolygiad o Birth Project yng nghartref Mary Ross Taylor, Houston, TX. Fel arfer, roedd pob adolygiad a gynhaliwyd yn cynnwys pot-lwc. © Judy Chicago, Llun © Donald Woodman
 
Tim Rollins a K.O.S. yn gweithio ar y gyfres Amerika, oddeutu 1987. Hawlfraint: Tim Rollins a K.O.S.