Chwarae Teg trwy Ffyrdd Aflan

 

28 Chwefror – 28 Mai 2009

 

Roedd yr arddangosfa hon yn cynnwys printiau gan naw artist cyfredol gan gynnwys ysgythriadau, carborwndwm, torluniau pren, jet-inc digidol a monobrintiau.

‘Wrth gwrs, dyma un o themâu ‘chwarae teg’ – cofnodi bywyd ar hap a’r hyn y mae’n ei olygu, os o gwbl, i gofnodi unrhyw beth. Yr effaith gynyddol yw awgrymu fod yna bob amser fwy i fywyd, mwy o bosibilrwydd, stori arall, ac nad oes unrhyw beth yn sefydlog neu’r orffenedig. Mae yna’n wastad rywbeth newydd i’w wybod neu ei weld, hyd yn oed pan ydych yn meddwl eich bod wedi gweld y cwbl.’ *

 

Mae ‘Fair Play’, nofel Tove Jansson am y ‘diriogaeth nad anturiodd neb iddi’ mewn celfyddyd a bywyd. Yn nheitl y sioe hon mae’n cyfeirio at y cyfle i archwilio a gaiff llawer o artistiaid wrth wneud printiau. Paentwyr yw’r rhan fwyaf o’r artistiaid sydd yma, un yn ffotograffydd, ac un arall yn gweithio’n bennaf gyda sain a fideo. Mae gwneud printiau yn rhan annatod o waith pob un ohonynt.

Mae gwneud printiau yn broses flêr sy’n golygu dwylo inclyd, sgrim gludiog, farnis ac asid. Defnyddir y term ‘brathu aflan’ i ddisgrifio’r marciau anfwriadol, mympwyol y mae asid yn eu gwneud yng ngowrd plât ysgythru. Mae gwneud printiau yn broses gyffyrddol, ffordd aflan o archwilio a chreu rhywbeth newydd, ‘hyd yn oed pan ydych yn meddwl eich bod wedi gweld y cwbl.’

*rhagair Ali Smith i ‘Fair Play’ gan Tove Jansson

 

Sam Belinfante

Mae addysg ddeuol Sam Belinfante mewn cerddoriaeth glasurol a chelfyddyd weledol yn ysbrydoli ei waith mewn ffilm, fideo a sain. Mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain.

 

Maurice Cockrill

Ganed ym 1936. Mae gwaith Maurice Cockrill yn esblygu trwy’r adeg, gan amrywio o ffotorealaeth i fynegiadaeth, o dirluniau i fachludoedd mytholegol a lled-haniaeth. Ef yw ceidwad presennol Ysgolion yr Academi Frenhinol, ac mae’n gymrawd o Brifysgol Glyndŵr.

 

Dennis de Caires

Ganed ym 1957. Mae gwaith Dennis de Caires yn cyfeirio at wrthrychau a lliwiau sy’n deillio o’i wreiddiau yn India’r Gorllewin. Fe’i ganed yn Gaiana ar arfordir De America. Mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain.

 

Arturo Di Stefano

Ganed ym 1955. Mae gwaith Arturo Di Stefano wedi’i ledrithio gan atgofion diwylliannol ac yn myfyrio ynghylch digwyddiadau a phrofiadau arloesol ei fywyd gan ddwyn i gof ei wreiddiau Eidalaidd yn aml. Mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain.

 

Felim Egan

Ganed ym 1952. Tirluniau a môrluniau yw paentiadau a phrintiau Felim Egan yn y bôn. Mae’r gorwel isel yn ei waith yn seiliedig ar y ffaith fod Egan yn byw yn Sandymount, ble mae ymyl Bae Dulyn yn agor allan i Fôr Iwerddon.

 

Andrzej Jackowski

Ganed ym 1947. Treuliodd Andrzej Jackowski unarddeg mlynedd cyntaf ei fywyd mewn gwersyll ffoaduriaid ger Crewe. Mae hyn wedi ysbrydoli ei waith dros y blynyddoedd, ynghyd â delweddau hapgael a chipiau o’i atgofion. Mae Andrzej Jackowski yn Athro Paentio ym Mhrifysgol Brighton.

 

Alice Maher

Ganed ym 1956. Mae gwaith Alice Maher yn gwneud defnydd o feysydd cyfeiriadaeth sy’n ddwfn mewn hanes diwylliannol: straeon tylwyth teg a gwerin, mytholeg, traddodiadau lleol, a hanes canoloesol. Mae’n byw ac yn gweithio yn Swydd Mayo.

 

Estelle Thompson

Ganed ym 1960. Mae gwaith Estelle Thompson yn ymwneud â lliw, cyfluniadau gofodol cymhleth a hanes ac esblygiad haniaeth. Mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain, ac yn Athro Gwadd mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Overlay 1
 
Overlay 2
 
Overlay 3
 
Overlay 4
 
Overlay 5
 
Overlay 6