Estelle Thompson: Celwyddau Golau


24 Tachwedd 2014 – 15 Ionawr 2015

 

Agoriad Arddangosfa 24 Tachwedd 5-7pm


Curadur: Charles Danby


Mae Celwyddau Golau yn arolwg rhannol o weithiau a gynhyrchwyd gan yr artist Prydenig o fri, Estelle Thompson, dros y 17 flynedd ddiwethaf. Mae’n cynnwys gweithiau ar liain, aliwminiwm, panel a phapur, ac yn cyfuno elfennau canolog ei gwaith ac obsesiynau parhaol ac ailadroddus oddi mewn iddo. Mae’n gwneud defnydd o gyfoeth a choethder gwaith Thompson, o fonocromau cromatig, paentiadau bloc gofodol, paentiadau o streipiau fertigol, paentiadau wedi’u rhannu’n geometrig a’u hisrannu, a gludluniau papur wedi’u torri. Mae’r gweithiau terfynol hyn, sef gludluniau, rhai wedi’u lleihau i faint stampiau post, wedi bod yn rhan gyson o’i gwaith stiwdio ers dros 10 mlynedd ac yn cael eu dangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

 

Daw’r enw Celwyddau Golau o baentiad o’r 1990au hwyr (Celwydd Golau Lie, 1997), nid mewn unrhyw ystyr llythrennol o anwiredd neu hanner-gwirionedd, ond yn hytrach fel ffordd o siarad am fynd ar drywydd diben. Fel rhan o’r diben yma, mae gweithiau Thompson yn pellhau oddi wrth beintio â llaw trwy ddefnyddio rholeri a phrosesau mecanyddol. Eto o fewn yr awtomasiwn yma ac iaith ffurfiol peintio, mae gwaith Thompson yn wydn a hyblyg. Maent yn dal i fod yn rhai â llaw, ac ynddynt gwelwch farciau ac ôl gwaith, a dileu a rhwbio arwynebau yn ôl. 


Ar drywydd diben, mae’r teitl Celwyddau Golau hefyd yn sôn am yr hyn sy’n parhau i fod yn barhaol a gweithredol. Mae Thompson yn gweithio’n fanwl gywir a thuag at ddibenion sydd yn anaml yn derfynedig. Gweithir ar ddarnau neu cânt eu gwisgo ymaith, a phaent fel deunydd, lliw, fêl a delwedd yn arddel hyn trwy hyn ymylon newydd, ffurfiau newydd, cyfryngiadau newydd, rhaniadau newydd, a delweddu newydd. Mae yna bensaerniaethau gweledol sydd ar yr un pryd yn swyddogaethau ar gyfer gofod a threfn fecanyddol, ac o ysgafnder a chyffyrddiad sydd yn ddibwysau, byrhoedlog a byw. Mae paentiadau Thompson yn gwrthod aros yn llonydd nag yn dawel. Maent yn hytrach yn ddatganiadau parhaol ac ystodol tuag at ddiben, nid o baentiad ynddo’i hun unig, ond yn ddyfnach na hynny o’i groesffyrdd â’r byd.

 

Cefnogir yr arddangosfa gan weithiau casgliad a phensaernïol gan Estelle Thompson ledled Prifysgol Glyndŵr.Llyfrgell: Ffiws Coch a Du (1990), Ffiws Gwyn a Grid (1995) a Toriad Du (1995-96). Canolfan Catrin Finch Centre: Ffenestri ac Anfeidroldeb (2000). Adeilad y Diwydiannau Creadigol: Ffasadiau ac amlygiadau allanol.

 

Mae’r arddangosfa yn cynnwys testun newydd wedi’i ysgrifennu gan Charles Danby (yn saesneg)

ar gael i’w lawrlwytho yma:

(pdf format)

 

Mae Charles Danby yn artist, awdur, curadur annibynnol a Darlithydd ym Mhrifysgol Northumbria. Yn y gorffennol mae wedi arddangos gwaith gan Estelle Thompson yn L’Après Moderne (2008) ym Mrwsel ac wedi ysgrifennu am ei gwaith ar gyfer Miser a Now Magazine (2008). Mae ei arddangosfeydd curaduredig eraill yn cynnwys Grand National - Art from Britain (2010), Norway, ac Animated Environments (2011-12), Llundain.


Mae Estelle Thompson yn artist ac yn Athro ym Mhrifysgol Glyndŵr lle mae hi’n Bennaeth y Cyfryngau, Celf a Dylunio. Mae ei gweithiau celf i’w gweld mewn casgliadau gan gynnwys yr Amgueddfa Brydeinig, y Cyngor Prydeinig a’r Gymdeithas Celfyddydau Cyfoes. Mae hi wedi arddangos yn helaeth gan gynnwys yn Purdy Hicks, Llundain, New Art Gallery, Walsall ac Angel Row, Nottingham.

Estelle Thompson, Edrychwch Arna’i Nawr a Dyma Fi 2011, Olew ar banel 50 x 40 cm
 
Estelle Thompson, Amodol 2011, Olew ar Banel MDF, 55 x 40 x 50 cm
 
Golygfa gosodwaith, o’r chwith: Bod Yma 2001, Olew ar aliwminiwm, 213 x 183cm, Blys Crwydro, 2000-1, Olew ar aliwminiwm, 150 x 210cm
 
Golygfa gosodwaith o arddangosfa Estelle Thompson, Celwyddau Golau yn Oriel Sycharth, 2014