Celfyddyd Swyddogaeth

 

28 Ebrill – 9 Medi 2010

 

Mae Celfyddyd Swyddogaeth yn uno 12 artist sydd, naill ai’n unigol neu yn sgil cydweithredu, wedi cwestiynu elfen swyddogaeth mewn celfyddyd. Roedd yr arddangosfa yma yn cynnwys artistiaid gydag arferion amrywiol yn defnyddio ystod eang o gyfryngau. Mae’r gweithiau hyn – sy’n aml yn bryfoclyd ac weithiau’n chwareus – yn gyfuniadau o wrthrychau celf a gwrthrychau ymarferol, rhai wedi’u gwneud yn benodol ac eraill wedi’u haddasu. Mae nifer o’r artistiaid wedi defnyddio neu ystyried eitem bob dydd – megis silff, mat, paentiad, bwrdd neu bapur wal. Penderfynodd Will Mclean gyfansoddi’r testun ar gyfer poster yr arddangosfa gan alluogi testun swyddogaethol i fodoli fel gwaith celf. Cynhyrchodd Paul Carr gyfres o raglenni radio a ddarlledwyd ar Calon FM Prifysgol Glyndŵr, fe wnaeth Ichia Wu ddylunio a gwneud calendr tybianol ar gyfer 2037.  

 

Gall gwrthdroi strwythur gramadegol neu resymeg gystrawennol gosodiad ieithyddol fod yn brawf defnyddiol ynglŷn a’i ddefnyddioldeb. Gofynnodd yr awdur Mel Gooding, tra’n mynychu sbloets-ddaionus-canran-i’r celfyddydau (briwision i gelfyddyd), beth yn union yr oedd ‘Canolfan o Ragoriaeth’ yn ei olygu, gan na fuasai ‘Amgant Dinodedd’ yn ymddangos fel uchelgais amlwg. Yn y termau hynny, mae ‘Celfyddyd Swyddogaeth’ neu ‘Swyddogaeth Celfyddyd’ ill dau yn gysyniadol lwyddiannus tra’n ymwneud â phethau ychydig yn wahanol.

 

Paul Carr www.paulcarr.info
Paul Corcoran  
Corinne Felgate            www.corinnefelgate.com
Janne Malmros www.jannemalmros.com
Bruce McClean www.projectsconcepts.com
Will McClean  
Meg Shirayama  
Estelle Thompson www.estellethompson.com
John Walter  www.johnwalter.net
Gary Woodley  
Ichia Wu www.ichiawu.com
Toby Ziegler  

Gallwch weld y lluniau o’r Agoriad Arddangosfa yn ein horiel ar-lein.

 

J Malmros (Unfold)
 
Estelle Thompson, Gary Woodley Desk 2009
 
Janne Malmros Truncated Element 1 2009
 
Gary Woodley, Bruce McLean Shelf-work no.4 2010
 
Meg Shirayama Ladder (fluorescent rose red) 2008