Arddangosfa ITA


8 – 11 Medi 2015

 

Arddangosfa ar y cyd ag ITA 15, y 6ed Gynhadledd Ryngwladol Technolegau a Chymwysiadau Rhyngrwyd i’w chynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr, 8 – 11 Medi 2015.

 

Curadir gan Dr Susan Liggett, Pennaeth Canolfan Ymchwil Cyfryngau, Celf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr.

 

  • Arddangosfa Gelf 8-11 Medi 2015
  • Digwyddiad Expo 9 Medi
  • Gweithdy 10 Medi

 

Nod yr arddangosfa yw hyrwyddo gwaith artistiaid a dylunwyr sy’n gweithio mewn cyfryngau newydd neu’n defnyddio technolegau creadigol yn eu gwaith. Bydd yr arddangosfa yn ddigwyddiad cyfredol ar gyfer y gynhadledd, yn darparu gwaith i’w drafod yn y digwyddiad Expo ac yn darparu’r cynnwys ar gyfer y Gweithdy Celf, Dylunio, Gwyddoniaeth, Technoleg a Chymwysiadau – Materion, Heriau a Chyfleoedd Rhyngwynebu. Bydd y gwaith i gyd yn cael ei gyhoeddi yng ngweithgareddau llawn y gynhadledd.

 

Bydd yr artistiaid a’r dylunwyr a ddewiswyd ar gyfer yr arddangosfa yn cael eu gwadd i’r Expo, sy’n amcanu i fod yn ddigwyddiad rhannu syniadau a chreu syniadau lle bydd arddangoswyr yn arddangos neu’n siarad am eu gwaith.

 

O fewn cyd-destun technolegau rhyngrwyd a’u defnydd cynyddol yn y byd o gwmpas, bydd y gwaith a arddangosir yn archwilio technolegau rhyngrwyd a digidol fel y maent yn ymddangos mewn celfyddyd gyfoes.

 

Bydd y gweithiau celf yn cynnwys cyflwyniadau seiliedig ar ymarfer sy’n archwilio themâu’r gynhadledd, perfformiadau sy’n ymateb i themâu’r gynhadledd ac arddangosfeydd sy’n ymateb i themâu’r gynhadledd.

 

Am fwy o wybodaeth am gyflwyniadau, cysylltwch â Dr Susan Liggett s.liggett@glyndwr.ac.uk.