Swyddi gwag

Swyddi gwag

Swyddi gwag

Gellir gofyn am ffurflen gais yn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:
  • Rhif Ffôn (o fewn y DU) 01978 294407
  • Rhif Ffôn (tu allan i’r DU) 0044 1978 294407
  • Ebost: jobs@glyndwr.ac.uk
  • Ysgrifennu at: Adnoddau Dynol, Pwynt Post 3, Prifysgol Glyndŵr, Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW
  • Neu gallwch lawrlwytho’f ffurflen gais isod

Ffurflen gais

Ffurflen gais (doc format)

 

Dychwelwch eich ffurflen wedi’i llenwi at:

  • Prifysgol Glyndŵr, Adran Adnoddau Dynol, Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW
neu

Dim ond trwy ffurflen gais y Brifysgol y mae’r Brifysgol yn derbyn ceisiadau. Ni fydd CVs yn unig yn cael eu derbyn, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir trwy CV yn cael eu hystyried ar gyfer y rhestr fer.

 

Gweithiwr Cefnogi Prosiect ADOR (Prosiectau Diddordeb Cyffredin Cymunedol)
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 16.05.2016
Dyddiad Cau : 31.05.2016
Manylion Pellach
1516 153 Darlithydd mewn Cyllid
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 16.05.2016
Dyddiad Cau : 14.06.2016
Manylion Pellach
1516 144 Gweithiwr Cefnogi Prosiect ADOR (Cynllun mentora )
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 16.05.2016
Dyddiad Cau : 31.05.2016
Manylion Pellach
1516 159 Cynorthwy-ydd Llety
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 19.05.2016
Dyddiad Cau : 02.06.2016
Manylion Pellach