Swyddi gwag

Swyddi gwag

Swyddi gwag

Gellir gofyn am ffurflen gais yn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:
  • Rhif Ffôn (o fewn y DU) 01978 294407
  • Rhif Ffôn (tu allan i’r DU) 0044 1978 294407
  • Ebost: jobs@glyndwr.ac.uk
  • Ysgrifennu at: Adnoddau Dynol, Pwynt Post 3, Prifysgol Glyndŵr, Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW
  • Neu gallwch lawrlwytho’f ffurflen gais isod

Ffurflen gais

Ffurflen gais (doc format)

 

Dychwelwch eich ffurflen wedi’i llenwi at:

  • Prifysgol Glyndŵr, Adran Adnoddau Dynol, Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW
neu

Dim ond trwy ffurflen gais y Brifysgol y mae’r Brifysgol yn derbyn ceisiadau. Ni fydd CVs yn unig yn cael eu derbyn, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir trwy CV yn cael eu hystyried ar gyfer y rhestr fer.

 

Darlithydd mewn Peirianneg (Fecanyddol)
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 13.07.2015
Dyddiad Cau : 29.07.2015
Manylion Pellach
Intern Cyfathrebu Digidol
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 10.08.2015
Dyddiad Cau : 19.08.2015
Manylion Pellach
Cynorthwy-ydd Gwasanaethau campws
This vacancy was placed on : 29.10.2015
Closing Date : 29.10.2015
Further Details
Technolegydd RhAD
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 18.11.2015
Dyddiad Cau : 08.12.2015
Manylion Pellach
1415 280 Rheolwr Recriwtio Myfyrwyr
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 24.11.2015
Dyddiad Cau : 18.12.2015
Manylion Pellach
1516 066 Swyddog Gwasanaethau TG (Prifysgol Glyndŵr Llundain)
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 24.11.2015
Dyddiad Cau : 07.12.2015
Manylion Pellach
1516 068 Technolegydd RhAD
Gosodwyd y swydd wag hon ar : 24.11.2015
Dyddiad Cau : 08.12.2015
Manylion Pellach