pic

Swyddi gwag

Gellir gofyn am ffurflen gais yn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:
  • Rhif Ffôn (o fewn y DU) 01978 294407
  • Rhif Ffôn (tu allan i’r DU) 0044 1978 294407
  • Ebost: jobs@glyndwr.ac.uk
  • Ysgrifennu at: Adnoddau Dynol, Pwynt Post 3, Prifysgol Glyndŵr, Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW
  • Neu gallwch lawrlwytho’f ffurflen gais isod

Ffurflen gais

Ffurflen gais (doc format)

 

Dychwelwch eich ffurflen wedi’i llenwi at:

  • Prifysgol Glyndŵr, Adran Adnoddau Dynol, Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW
neu

Dim ond trwy ffurflen gais y Brifysgol y mae’r Brifysgol yn derbyn ceisiadau. Ni fydd CVs yn unig yn cael eu derbyn, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir trwy CV yn cael eu hystyried ar gyfer y rhestr fer.

 

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prosiect WEST
Dyddiad Cau : 16.02.2014
Manylion Pellach
Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Anifeiliaid
Dyddiad Cau : 01.06.2014
Manylion Pellach
Peiriannydd Gwerthiant Technegol – Ymgynghoriaeth Beirianyddol
Dyddiad Cau : 12.09.2014
Manylion Pellach
Arddangosydd/Technegydd Trydanol
Dyddiad Cau : 04.09.2014
Manylion Pellach
Technegydd Arddangos mewn Celf a Dylunio (Gwneud Printiau) (0.5)
Dyddiad Cau : 09.10.2014
Manylion Pellach
Cynghorydd Adnoddau Dysgu MEWNOL YN UNIG
Dyddiad Cau : 14.09.2014
Manylion Pellach
Uwch Dechnegydd Cynnal a Chadw (Trydanol)
Dyddiad Cau : 22.09.2014
Manylion Pellach
Uwch Dechnegydd Cynnal a Chadw (Trydanol)
Dyddiad Cau : 12.09.2014
Manylion Pellach
Darlithydd mewn Peirianneg (Defnyddiau)
Dyddiad Cau : 23.11.2014
Manylion Pellach
Darlithydd mewn Peirianneg (Offerwaith a Thrydanol)
Dyddiad Cau : 23.11.2014
Manylion Pellach
Darlithydd Gwaith Ieuenctid a Chymuned
Dyddiad Cau : 25.11.2014
Manylion Pellach
Rhaglennwr a Dadansoddwr
Dyddiad Cau : 04.01.2015
Manylion Pellach
Swyddog Cefnogi Rhanbarthol Porth Dysgu CADARN (Wrecsam, Llandrillo)
Dyddiad Cau : 04.01.2015
Manylion Pellach
Addysgwr Ymarfer (Iechyd Meddwl)
Dyddiad Cau : 04.01.2015
Manylion Pellach
Addysgwr Ymarfer (Nyrsio Oedolion)
Dyddiad Cau : 04.01.2015
Manylion Pellach
Darlithydd mewn Nyrsio
Dyddiad Cau : 04.01.2015
Manylion Pellach
Rheol Credyd
Dyddiad Cau : 14.02.2015
Manylion Pellach
Darlithydd mewn Nyrsio
Dyddiad Cau : 23.02.2015
Manylion Pellach