Dyddiau agored ar ein campws yn Wrecsam

Dyddiau agored ar ein campws yn Wrecsam

Croeso!

Diolch am eich diddordeb yn nyddiau agored Prifysgol Glyndŵr.

Rydym yn cynnal nifer o ddyddiau agored gydol y flwyddyn er mwyn rhoi syniad i chi o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cynhelir ein diwrnod agored nesaf Ddydd Sadwrn, Tachwedd 21 2015 o 10am - 2pm a gobeithiwn y gallwch ei fynychu. Er mwyn dynodi eich diddordeb ynddo neu sicrhau eich lle, gallwch wneud hynny trwy lenwi ein ffurflen archebu ar-lein.

Mae ein dyddiau agored ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais i Brifysgol Glyndŵ, neu sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am yr hyn sydd gennym i’w gynnig a’r rhaglenni gradd sydd ar gael yma.

Amseroedd diwrnod agored

10am-2pm: Cofrestru yn y prif gyntedd (nid oes rhaid cyrraedd am 10am, felly ni ddylai ymwelwyr deimlo dan bwysau i frysio)

10am-2pm: Bydd ysgolheigion o bob maes pwnc ar gael i siarad ag ymwelwyr yn unigol, ac mewn rhai achosion yn cynnig trafodaethau grŵp a theithiau o amgylch y cyfleusterau. Lleoliad y meysydd pwnc i’w cadarnhau (ond wedi’u lleoli yn bennaf yn y llyfrgell, y prif adeilad, Canolfan y Diwydiannau Creadigol ac Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru).

11am, 12pm ac 1pm: Sgyrsiau/teithiau llety yn cychwyn o Ddarlithfa A Canolfan Edward Llwyd.

10am (a phob 20 munud, tan 1.20pm): Teithiau campws, yn cychwyn o Ddarlithfa John Troth.

Cyfleusterau agored eraill: Canolfan y Diwydiannau Creadigol, Canolfan y Plentyn, y Teulu a Chymdeithas, Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru, labordai Peirianneg (gan gynnwys dynwaredwr hedfan), Canolfan Cyfansoddau Uwch, Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain (bydd cludiant bws mini ar gael os bydd ymwelwyr angen ei ddefnyddio). 

Sut i ddod o hyd i ni

Gweler ein tudalen gwybodaeth ymwelwyr yma

Unrhyw gwestiynau am y diwrnod agored?

Cysylltwch â’n tîm derbyn trwy ffonio 01978 293439 neu ebostio enquiries@glyndwr.ac.uk, buasem yn falch o helpu.

Yn y cyfamser, darganfyddwch fwy am fywyd ym Mhrifysgol Glyndŵr trwy ymweld â’n rhith-daith yma, gan ein dilyn ar Twitter @glyndwruni neu’n ‘hoffi’  ar Facebook.Beth i’w ddisgwyl mewn diwrnod agored

  • Bydd ysgolheigion o bob cwrs wrth law i drafod eu rhaglenni gyda chi
  • Archwiliwch y campws eich hun neu ewch ar daith campws dywysedig
  • Gwelwch rai o’n cyfleusterau fel Canolfan y Diwydiannau Creadigol
  • Bydd ein labordai peirianneg yn agored, gwelwch ein dynwaredwr hedfan a’n labordai ceir rasio
  • Ymwelwch â’n bar myfyrwyr newydd – Clwb y Canmlwyddiant a gweld beth sydd gan Wrecsam i’w gynnig – chwaraeon, siopa, bywyd nos, celf, adloniant a mwy!
  • Sgyrsiau am ein llety – dysgwch beth sydd angen i chi ei wybod
  • Cyngor ac arweiniad un-i-un am ffioedd a chyllid myfyrwyr


Dyddiau agored i ddod

Sadwrn Mawrth 5, 2016

Sadwrn Awst 20, 2016

Sadwrn Hydref 1, 2016