Diwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr

Diwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr


Os ydych yn ystyried gwneud cais i Brifysgol Glyndŵr yna dewch i ymweld â ni ar ein diwrnod agored nesaf a gynhelir Dydd Sadwrn, 20 Awst.

Mae ein diwrnodau agored wedi'u cynllunio i roi teimlad gwych ichi o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr a chewch chi gyfle i ddysgu mwy am yr amrywiaeth eang o raglenni gradd sy'n cael eu cynnig yn ogystal â chael y cyfle i gyfarfod â staff y gwahanol gyrsiau a'n myfyrwyr presennol.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu ddod ym mis Awst, gallwch hefyd ymweld â ni ar ein diwrnodau agored eraill a gynhelir Dydd Sadwrn, 10 Medi a dydd Sadwrn, 15 Hydref 2016 a hefyd dyd Sadwrn, Mawrth 4 y flwyddyn nesaf (2017).

I gael gwybod beth i'w ddisgwyl ar ein diwrnodau agored a sut i wneud y gorau o'ch amser yma, cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth.