Myfyrwyr Presennol

Myfyrwyr Newydd

New students text welsh

Newydd i’r ardal? Gallwch ddysgu popeth am yr hyn sydd gan Wrecsam, Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr i’w gynnig yma.

Dysgwch fwy am y profiad o fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr a’r cymorth y mae’r Ysgol Astudiaethau Israddedig yn ei gynnig yma.

Beth am ein dilyn ar Facebook neu Twitter i sgwrsio gyda myfyrwr newydd arall a chael yr holl newyddion diweddaraf o Brifysgol Glyndŵr.

Llety

Llety

Mae ein system ar-lein yn symleiddio ac esbonio gwneud cais ar ac oddi ar y campws. Dewch o hyd iddi yma.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am lety ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Am fanylion llety yn ardal Wrecsam, gweler ein gwe-gofrestr yma.

Myfyrwyr Presennol

 Moodle Dylai’r myfyrwyr i gyd logio i mewn i Moodle gyda’u cyfrinair a’i defnyddair rhwydwaith er mwyn cael gafael ar wybodaeth cwrs, ebost, catalog y llyfrgell a gwasanaethau myfyrwyr eraill. Mae gwybodaeth am ailgofrestru ac amserlenni cyrsiau ar gyfer 2010/2011 ar gael  hefyd i fyfyrwyr sy’n dychwelyd pan logiwch i mewn i Moodle.

Password manager Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair rhwydwaith a’ch bod wedi rhoi cyfeiriad ebost preifat i’r Brifysgol pan wnaethoch gofrestru, byddwch yn gallu newid eich cyfrinair rhwydwaith yma