Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Mae Gyrfaoedd a'r Zôn ym Mhrifysgol Glyndŵr yn gartref i doreth o arbenigedd, adnoddau, a chyfleoedd a'i nod yw daroaru gwybodaeth, cyngor ac arweiniad proffesiynol a diduedd i fyfyrwyr a graddedigion. Mae'r Ganolfan Yrfaoedd hefyd yn cynnig amrediad o wasanaethau ar gyfer cyflogwyr a staff academaidd.      

P'un a ydych yn chwilio am swyddi rhan-amser, swyddi i raddedigion, gwaith yn ystod y gwyliau, gwaith gwirfoddol, swyddi fel intern neu brofiad gwaith, dylech gofrestru gyda'n safle Rhagolygon Glyndŵr er mwyn cael hyd i amrywiaeth eang o swyddi gwag.

Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Moodle neu anfonwch neges e-bost at careerscentre@glyndwr.ac.uk

Cewch hyd inni yn y Map o'r campws (Adeilad 9 ar y map).

Ffoniwch ni ar 01978 293240 neu anfonwch e-bost careerscentre@glyndwr.ac.uk

Cysylltwch â ni ar Facebook a Twitter.

Y mae Temps Glyndŵr yn gyfle gwych i fyfyrwyr a graddedigion, sy'n rhoi'r cyfle ichi ennill arian wrth ichi ddysgu. Y mae'n rhoi profiad perthnasol ichi fydd yn hywyddo'ch cyflogadwyedd.

Gallwn gynnig amrywiaeth o swyddi megis Llysgennad Myfyrwyr, Derbynnydd, Gweinyddwyr a Thechnegwyr Cynorthwyol.

Oe hoffech wybod pwyd y bydd cyfleoed Temps Glyndŵr ar gael ewch i'n dudalen Moodle neu cysylltwch ag Ang Corbett am ragor o wybodaethion: glyndwrtemps@glyndwr.ac.uk 01978 293240.

Mae Gwirfoddolwyr Glyndŵr yn wasanaeth sy'n hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i fyfyrwyr a graddedigion Glyndŵr. Y mae gwirfoddoli'n caniatáu ichi ehangu'ch profiad, i wneud cysylltiadau newydd a datblygu sgiliau gwerthfawr sydd eu hangen i gael swydd i raddedigion.

Y mae cyfleoedd i wirfoddoli neu i dderbyn hyfforddiant pwrpasol drwy ein prosiect ILM Glyndŵr.

Bydd cymryd rhan yn rhoi profiad seiliedig ar waith perthnasol ac angenrheidol yn ogystal â sgiliau arwain prosiect, a chymhwyster mewn arweinyddiaeth a gydnabyddir yn genedlaethol.

Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Moodle neu gysylltwch â jobshop@glyndwr.ac.uk 01978 293240

GwirvolY mae'r Zôn yn cynnig cyfleoedd all-gyrsiol i fyfyrwyr gan gynnwys prosiectau, digwyddiadau, gweithdai a chynadleddau cyffrous er mwyn datblygu sgiliau menter ac entrepreneuriaeth.

Y mae aelodaeth o'r Zôn am ddim i fyfyrwyr a graddedigion ac mae'n cynnwys saith elfen gan gynnwys cychwyn, cystadlu, dawn, sgil, rhwydweithio, creadigol a dyfeisgarwch.

Y mae Manteision aelodaeth am ddim i'r Zôn yn cynnwys:

• Defnyddio'r zôn - ein lle creadigol yn urdd y myfyrwyr, y gallech ei logi ar gyfer cyfarfodydd, sesiynau creadigol neu fel lleoliad i weithio wrth sawl gweith-fan.
• Cymorth i ddatblygu a gwireddu eich syniadau, prosiectau neu'ch cydsyniadau busnes eich hun, gan gynnwys cael cysylltiadau ag entrepreneuriaid ar ac oddi ar y campws fydd yn eich ysbrydoli a mentora/hyfforddi pwrpasol
• Gweithdai i'ch helpu i feithrin ystod eang o sgiliau
• Gwibdeithiau, ymweliadau ac arosiadau dros nos mewn amryw o ddigwyddiadau, cynadleddau a chystadlaethau prifysgol 
• Blaenoriaeth ar gynadleddau a digwyddiadau a drefnir gan y Zôn
• Cymorth â materion hawlfraint ac Eiddo Deallusol
• Amrywiaeth o lyfrau ac adnoddau sy'n gysylltiedig â menter sydd ar gael i'w benthyca
• Cystadlu mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau
• Cylchlythyr rheolaidd

Cliciwch y ddolen hon i fynd i'r ffurflen ymaelodi ar-lein

Cysylltwch â

Judith Alexander  Ebost: j.alexander@glyndwr.ac.uk

Cewch hyd inni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter neu edrychwch ar ein sianel YouTube.