Llundain Header Pic

Mae Prifysgol Glyndŵr Llundain wedi’i lleoli yng nghanol Llundain, a daeth yn rhan o Brifysgol Glyndŵr yn 2011. Wedi’i lleoli yn ardal fywiog yr Elephant and Castle, i’r de o Afon Tywys, mae’r campws yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd astudio ar gyfer gradd Prifysgol  Glyndŵr ym mhrifddinas economaidd a diwylliannol y DU.

Gydag ystod gynyddol o raddau israddedig ac uwchraddedig mewn amryw o bynciau megis rheoli busnes, cyfrifeg, marchnata, twristiaeth a chyfrifiadura, mae Prifysgol Glyndŵr Llundain yn darparu myfyrwyr gyda’r sgiliau cyflogadwy y bydd arnynt eu hangen ym myd busnes unrhyw le yn y byd. 

Mae’r campws yn cynnwys dros 1,000 o fyfyrwyr o 40 gwlad wahanol. Derbynnir myfyrwyr deirgwaith y flwyddyn, yn Chwefror, Mehefin a Hydref, gan alluogi hyblygrwydd llwyr.

Mae yna gyfleusterau rhagorol ar y safle, gan gynnwys ystafelloedd dosbarth helaeth, darlithfeydd newydd eu hailwampio, cyfleusterau cyfrifiadura eang a chanolfan adnoddau tra modern.

Cysylltwch â Phrifysgol Glyndŵr Llundain: 8fed Llawr, Hannibal House, Elephant & Castle, Llundain, SE1 6TE. Rhif ffôn: 0207 358 6232. Ebost: london@glyndwr.ac.uk. Gwefan: http://london.glyndwr.ac.uk/.